สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5383 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5832 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9077 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9918 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7606 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข่าวคณะสงฆ์ภาค ๑๐

วัดใหม่ล่าสุด

ที่พักสงฆ์หนองทรายเด็น

ข้อมูลเมื่อ 27-09-2565

วัดศรีโคกกลาง

ข้อมูลเมื่อ 27-09-2565

ข่าววัดในคณะสงฆ์ภาค ๑๐

วัดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

วัดป่ายางนกหอ

ข้อมูลเมื่อ 02-08-2565

 

วัดเหล่ายอด

ข้อมูลเมื่อ 24-06-2565

 

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอุโบสถ

มงคลใน

ปรับปรุงล่าสุด 01-12-2565

พระประธานในอุโบสถ

มงคลใน

ปรับปรุงล่าสุด 01-12-2565

หอระฆัง

มงคลใน

ปรับปรุงล่าสุด 26-10-2565

สำนักปฏิบัติธรรม

พระบวชใหม่

พระสมัน สุมโน

กฤษณา

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระวิทยา กุสลจิตฺโต

ตะเคียน

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พระธนวัฒน์ จกฺกวโร

วัดโพนแพง

จังหวัด : นครพนม

วันอุปสมบท : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระบุญจันทร์ อภิปุญโญ

วัดสามัคคีธรรม

จังหวัด : มุกดาหาร

วันอุปสมบท : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติภทฺโท

วัดปราสาทใต้

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระทรงสิทธิ์ จนฺทวโร

ทุ่งสว่าง

จังหวัด : อุบลราชธานี

วันอุปสมบท : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด

พระลาสิกขา

พระไปรวิทย์ ชุตินฺธโร

วัดนาแก

จังหวัด : อุบลราชธานี

วันที่ลาสิกขา : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระไปรวิทย์ ชุตินฺธโร

วัดนาแก

จังหวัด : อุบลราชธานี

วันที่ลาสิกขา : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระสุรชัย ธีรวโร

วัดโพธิ์มูลธรรม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 3 กันยายน พ.ศ. 2565

พระสาย สุทนฺโต

วัดบ้านนา

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด

พระมรณภาพ

พระภูมี สิริคุตฺโต

วัดศรีสมบูรณ์

จังหวัด : นครพนม

วันที่มรณภาพ : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระอธิการบุญทัน ปุญฺญกาโม

จานคุณาราม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่มรณภาพ : 21 กันยายน พ.ศ. 2565

พระมวล ปุณฺณญาโณ

วัดบ้านเขวา

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่มรณภาพ : 10 กันยายน พ.ศ. 2565

พระอธิการทองจักร อารยธมฺโม

วัดโนนรัง

จังหวัด : นครพนม

วันที่มรณภาพ : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ดูทั้งหมด

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

สาระธรรมคำคม

วัดศรีสว่าง

ปรับปรุงล่าสุด 10-08-2565

ข้อคิด

วัดสามัคคีธรรม

ปรับปรุงล่าสุด 15-07-2565

หนังสือสวดมนต์

วัดโพธิ์ศิลา

ปรับปรุงล่าสุด 13-07-2565

สื่อมีเดีย

เทศกาลงานบุญประเพณี

บุญกฐินวัดศรีนันทาราม 2565

วัดศรีนันทาราม

วันที่จัดงาน : 15-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2565

เวียนเทียนวันออกพรรษา

วัดศรีนันทาราม

วันที่จัดงาน : 10-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2565

งานบุญสลากภัตร(บุญข้าวสาก) ประจำปี 2565

บ้านเขิน

วันที่จัดงาน : 10-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น