สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8996 รูป
สามเณร
790 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9827 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7534 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข่าวคณะสงฆ์ภาค ๑๐

วัดใหม่ล่าสุด

ที่พักสงฆ์บ้านโคน

ข้อมูลเมื่อ 05-02-2566

วัดป่ายางใหญ่

ข้อมูลเมื่อ 08-01-2566

วัดกอยน้อยสองห้อง

ข้อมูลเมื่อ 08-01-2566

ข่าววัดในคณะสงฆ์ภาค ๑๐

ขอเชิญร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี "บุญกุ้มข้าวใหญ่"

ขอเชิญร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี "บุญกุ้มข้าวใหญ่" วัดป่านาจะหลวย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โดย วัดป่านาจะหลวย

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2566

วัดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

วัดป่านาจะหลวย

ข้อมูลเมื่อ 25-06-2565

 

วัดโพธิ์ไทร

ข้อมูลเมื่อ 25-06-2565

 

บ้านด่าน

ข้อมูลเมื่อ 24-06-2565

 

ปูชนียวัตถุสถาน

สำนักปฏิบัติธรรม

พระบวชใหม่

พระสุพิต สุตธมฺโม

วัดโพธิ์พระองค์

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 29 เมษายน พ.ศ. 2566

พระวิสาร จิรวํโส

วัดหนองควายน้อย

จังหวัด : อุบลราชธานี

วันอุปสมบท : 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พระอนันต์ นิสโภ

วัดสามัคคีธรรม

จังหวัด : มุกดาหาร

วันอุปสมบท : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระธวัชชัย สิริสุวณฺโณ

วัดเหล่ายอด

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระธวัชชัย ธมฺมงฺกุโร

วัดน้ำอ้อม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระสมัน สุมโน

กฤษณา

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด

พระลาสิกขา

พระไปรวิทย์ ชุตินฺธโร

วัดนาแก

จังหวัด : อุบลราชธานี

วันที่ลาสิกขา : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระไปรวิทย์ ชุตินฺธโร

วัดนาแก

จังหวัด : อุบลราชธานี

วันที่ลาสิกขา : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระสุรชัย ธีรวโร

วัดโพธิ์มูลธรรม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 3 กันยายน พ.ศ. 2565

พระสาย สุทนฺโต

วัดบ้านนา

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด

พระมรณภาพ

พระภูมี สิริคุตฺโต

วัดศรีสมบูรณ์

จังหวัด : นครพนม

วันที่มรณภาพ : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระอธิการบุญทัน ปุญฺญกาโม

จานคุณาราม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่มรณภาพ : 21 กันยายน พ.ศ. 2565

พระมวล ปุณฺณญาโณ

วัดบ้านเขวา

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่มรณภาพ : 10 กันยายน พ.ศ. 2565

พระอธิการทองจักร อารยธมฺโม

วัดโนนรัง

จังหวัด : นครพนม

วันที่มรณภาพ : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ดูทั้งหมด

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

สาระธรรมคำคม

วัดศรีสว่าง

ปรับปรุงล่าสุด 10-08-2565

ข้อคิด

วัดสามัคคีธรรม

ปรับปรุงล่าสุด 15-07-2565

หนังสือสวดมนต์

วัดโพธิ์ศิลา

ปรับปรุงล่าสุด 13-07-2565

สื่อมีเดีย

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียนวันมาฆบูชา ปี2566

วัดศรีนันทาราม

วันที่จัดงาน : 06-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2566

บุญข้าวจี่ ประเพณีบุญเดือนสาม

วัดแก้วมงคล

วันที่จัดงาน : 28-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2566

บุญกฐินวัดศรีนันทาราม 2565

วัดศรีนันทาราม

วันที่จัดงาน : 15-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น