เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
วัด
วัดราษฎร์
วัด
สำนักสงฆ์
วัด
ที่พักสงฆ์
วัด
วัดร้าง
วัด
วัดทั้งหมด
วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
รูป
สามเณร
รูป
แม่ชี
รูป
ศิษย์วัด
คน
บุคคลทั่วไปชาย
คน
บุคคลทั่วไปหญิง
คน
ทั้งหมด
รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
รูป
สามเณร
รูป
แม่ชี
รูป
ศิษย์วัด
คน
บุคคลทั่วไปชาย
คน
บุคคลทั่วไปหญิง
คน
ทั้งหมด
รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
รูป
ลาสิกขา
รูป
มรณภาพ
รูป
 

ข่าวคณะสงฆ์ภาค ๑๐

วัดใหม่ล่าสุด

วัดโพธิ์ชัย

ข้อมูลเมื่อ 25-06-2565

ป่าดำรงพุทธธรรม

ข้อมูลเมื่อ 24-06-2565

ป่าดินดำ

ข้อมูลเมื่อ 24-06-2565

ข่าววัดในคณะสงฆ์ภาค ๑๐

วัดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

วัดโพธิ์ชัย

ข้อมูลเมื่อ 25-06-2565

 

วัดกระสังข์

ข้อมูลเมื่อ 23-06-2565

 

วัดกระทิง

ข้อมูลเมื่อ 23-06-2565

 

ปูชนียวัตถุสถาน

พระธาตศรีเงินคำ

วัดโพธิ์ชัย

ปรับปรุงล่าสุด 25-06-2565

วัตถุสถานชิ้นที่ 1

วัดกระสังข์

ปรับปรุงล่าสุด 23-06-2565

ปูชนียวัตถุสถาน

กระบูน

ปรับปรุงล่าสุด 23-06-2565

สำนักปฏิบัติธรรม

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

หัวข้อสาระธรรม

วัดกระสังข์

ปรับปรุงล่าสุด 23-06-2565

สื่อมีเดีย

หัวข้อสื่อมีเดีย...

ปรับปรุงล่าสุด 24-06-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

เทศกาลงานบุญประเพณี

วัดกระสังข์

วันที่จัดงาน : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-06-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการและกิจกรรมเด่น

วัดกระสังข์

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 24-06-2565