สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระปลัดทรงธรรม คนยืน

ฉายา
ฐิตมโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
31 ปี

E-mail
Songtam0909@gmail.com

Line ID
54105309160

Facebook
shongdhamma thidtamano

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศาลาดวิหาร บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง (ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลเหล่าหมี เขต ๑) อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลเหล่าหมี เขต ๑

จำนวนเข้าดู : 79

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 23:30:53

ข้อมูลเมื่อ : 13 กันยายน พ.ศ. 2565 12:56:53

 
 
 
 

ประวัติ

พระปลัดทรงธรรม  ฐิตมโน (โดโด้)

สถานะเดิม 
ทรงธรรม นามสกุล “ซาเสน” เกิดเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีวอก เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่๑ บ้านเหล่าหมี ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยหมอภูมิปัญญาพื้นบ้าน(หมอตำแย) โยมบิดาชื่อ คุณพ่อสมจิตร ซาเสน (สม) โยมมารดาชื่อ คุณแม่สำลี มงคลสุภา(สำ)   
    ต่อมาคุณพ่อสุ่ม  คนยืน (บุญมา) กับ คุณแม่ สมคิด คนยืน (เข็มเพชร) หรือคุณแม่ สมคิด ขวานคร” จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม นามสกุล “ คนยืน ” เข้าสู่บ้านเลขที่ ๑๗๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่าหมี ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
 
บรรพชาอุปสมบท
     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ วัดศรีดาจันทร์ บ้านนาซิง - นาซิงศรีสมบูรณ์ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมี พระครูสิริธรรโมภาส (ผั่น จตฺตสลฺโล)   เจ้าคณะตำบลเหล่าหมี / เจ้าอาวาสวัดศรีฐานธรรมิการาม บ้านเหล่าหมี  ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร   เป็นพระอุปัชฌาย์
     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา เวลา ๑๙.๒๐ น. ณ วัดศรีดาจันทร์ บ้านนาซิง-บ้านนาซิงศรีสมบูรณ์ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นวันฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมา พร้อมกัน ๓๓ รูป
     โดยมี พระครูสันตจิตตานุรักษ์ (สา สมจิตฺโต) (นธ.เอก,พธ.บ.) ครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง / เจ้าอาวาสวัดศิลาวิเวก บ้านแก้ง  ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร    เป็นพระอุปัชฌาย์
       พระอธิการประสิทธิ์  อุชุจาโร (นธ.เอก) เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์  บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป็น เป็นพระกรรมวาจาจารย์  ปัจจุบันลาออกจากเจ้าอาวาสแล้ว
      พระมหาศราวุฒิ  คมฺภีรธมฺโม (ปธ.๓ ,นธ.เอก) ในขณะนั้น วัดศรีจันทร์ บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร                    เป็นพระอนุสาวนาจารย์  (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ พระมหากรกวรรธ คมฺภีรธมฺโม (ปธ.๔ ,นธ.เอก) ) วัดนาเดื่อ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว         จังหวัดสกลนคร) ปัจจุบันจำพรรษา ณ ที่พักสงฆ์ประไพพานพนา บ้านปุ่งใหญ่ หมู่๕  ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร
 
การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๖๔  นักธรรมชั้นเอก วัดศรีฐานธรรมิการาม สำนักเรียนคณะจังหวัดมุกดาหาร
หลักสูตรพระคิลานุปัฎฐาก อำเภอดอนตาล ๒๕๖๓
ประกาศนียบัตรพระบริบาลภิกษุไข้  ๒๕๖๖

ตำแหน่งฝ่ายผู้ช่วยบริหาร
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เลขานุการเจ้าคณะตำบลเหล่าหมี
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เลขานุการเจ้าคณะตำบลเหล่าหมี เขต ๑
 
ตำแหน่งฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศาลาดวิหาร 
บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง
เมื่อ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลเหล่าหมี เขต ๑) อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร

ฐานานุกรม​
พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็น พระฐานานุกรมเจ้าคณะอำเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร ที่ พระปลัด เมื่อ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2564

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2547
ร.ร.บ้านเหล่าหมี
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2550
ร.ร.บ้านเหล่าหมี
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2553
ร.ร.ดอนตาลวิทยา
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร