สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8993 รูป
สามเณร
801 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9837 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7516 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสิริธรรโมภาส (ผั่น) โพธิ์ไทรย์

ฉายา
จตฺตสลฺโล

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
79 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
พระครูสิริธรรโมภาส

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสศรีฐานธรรมิการาม
เป็นเจ้าคณะตำบล

จำนวนเข้าดู : 47

ปรับปรุงล่าสุด : 21 กันยายน พ.ศ. 2566 12:42:42

ข้อมูลเมื่อ : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:49:47

 
 
 
 

ประวัติ

พระครูสิริธรรโมภาส (ผั่น  จตฺตสลฺโล)
เจ้าอาวาสวัดศรีฐานธรรมิการาม
เจ้าคณะตำบลเหล่าหมี เขต ๑
อัตชีวประวัติพระครูสิริธรรโมภาส
ชาติภูมิ
เกิดที่ บ้านนายอ  ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม (ในสมัยนั้น) ราชอาณาจักรไทย
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม ปีพระพุทธศักราช ๒๔๘๗  ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๘  ปีระกา
เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย อาชีพเดิมเกษตรกรทำนา และเลี้ยงควาย
การศึกษาทางโลก
จบจากโรงเรียนบ้านนายอ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม (ในสมัยนั้น) ราชอาณาจักรไทย
๒๕๐๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  (สูงสุดในสมัยนั้น)
บรรพชาอุปสมบท
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๕  เดือนตุลาคม ปีพระพุทธศักราช ๒๕๐๗ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะโรง 
ณ พัทธสีมา วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) บ้านดอนตาล ตำบลดอนตาล กิ่งอำเภอดอนตาล จังหวัดนครพนม แห่งราชอาณาจักรไทย(ในสมัยนั้น)
โดยมี เจ้าอธิการเพิ่ม ฉินฺนาลโย วัดมัชฌิมาวาส(วัดกลาง) เป็นพระอุปัชฌาย์ (ต่อมาคือ พระครูโสภณศีลาจาร)
มีพระอธิการตื่ม จนฺทวณฺโณ วัดสว่างวราราม บ้านหนองกระยัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์                                                                                               
มีพระอาจารย์บุญยัง ปญฺญาธโร วัดศาลาดวิหาร  เป็นพระอนุสาวนาจารย์
การศึกษาทางธรรม
สำนักเรียนวัดศรีจันทร์  บ้านนายอ ตำบลโพธิ์ไทร กิ่งอำเภอดอนตาล จังหวัดนครพนม แห่งราชอาณาจักรไทย (ในสมัยนั้น)
พ.ศ. ๒๕๑๘         สอบได้ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นตรี                                                                               
สำนักเรียนวัดศรีจันทร์  บ้านนายอ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดนครพนม แห่งราชอาณาจักรไทย (ในสมัยนั้น)
พ.ศ. ๒๕๑๙         สอบได้ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นโท
ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. ๒๕๓๓   -     เจ้าอาวาสวัดศรีฐานธรรมิการาม บ้านเหล่าหมี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร
  •                 เจ้าคณะตำบลเหล่าหมี-นาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร    
พ.ศ. ๒๕๔๖   -     เจ้าคณะตำบลเหล่าหมี   อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร
พ.ศ. ๒๕๖๕   -     เจ้าคณะตำบลเหล่าหมี เขต ๑ อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร
การศึกษา และ การเผยแผ่
พ.ศ. ๒๕๒๓    -    ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๓    -    ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเหล่าหมี - ปัจจุบัน
                  -     เจ้าสำนักศาสนศึกษา ว้ดศรีฐานธรรมิการาม-ปัจจุบัน
พ.ศ.๒๕๓๘    -     พระธรรมทูตในประเทศ  ฝ่ายปฏิบัติการ เขตจาริก ๔ ตำบล      
.                       ต.ป่าไร่ ต.บ้านบาก ต.เหล่าหมี เขต๑ และ เขต๒ - ปัจจุบัน
                  -     กรรมการสนามสอบ ว้ดศรีฐานธรรมิการาม - ปัจจุบัน
พ.ศ.๒๕๔๐    -     ประธานหน่วยสอบธรรมศึกษา ว้ดศรีฐานธรรมิการาม - ปัจจุบัน
พ.ศ.๒๕๔๓    -     กรรมการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ศูนย์การคณะสงฆ์ ภาค๑๐
พ.ศ.๒๕๔๘    -     เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ - ปัจจุบัน
พ.ศ.๒๕๕๑    -     ผ่านการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ ภาค ๑๐
พ.ศ.๒๕๕๕   -      จัดอบรมสุขภาพจิตแก่ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบล
พ.ศ.๒๕๕๖   -      ประธานหน่วยอบรมส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด
พ.ศ.๒๕๖๐   -      ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด
พ.ศ.๒๕๖๑   -      ประธานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
พ.ศ.๒๕๖๒   -      ประธานชุมชนคุณธรรมดีเด่น ระดับจังหวัด
พ.ศ.๒๕๖๓-๖๖ -   ประธานที่ปรึกษาโครงการชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทยฯ
๒๕๖๕   -            ประธานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดศรีฐานธรรมิการาม
๒๕๖๖   -            ประธานภาคีเครือข่ายด้านศาสนา โครงการ หมู่บ้านยั่งยืนเหล่าหมี
                         ประธานที่ปรึกษา หมู่บ้านเข้มแข็ง ตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสิริธรรโมภาส
ได้รับ พ.ศ. 2525
พระครูสิริธรรโมภาส (จต.ชท.)
ได้รับ พ.ศ. 2545
พระครูสิริธรรโมภาส (จต.ชอ.)
ได้รับ พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2517
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2518
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2519

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2501
โรงเรียนบ้านนายอ