สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8993 รูป
สามเณร
801 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9837 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7516 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม

ในช่วงระยะการเข้าพรรษาตลอด  3  เดือน  วัดศรีฐานธรรมิการาม  ได้มีการปฏิบัติตามประเพณีที่สืบต่อกันมา  โดยทุกวันพระจะมีพุทธศาสนิกชนลงมารักษาอุโบสถศีล พร้อมทั้งวัดศรีฐานธรรมิการาม  ยังได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม "สุขถึงธรรม  ศุกร์ถึงวัด" เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักผิดชอบ  ชั่วดี เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(1.61 mb)

ไฟล์แนบ 2
(1.18 mb)

ไฟล์แนบ 3
(2.43 mb)

ไฟล์แนบ 4
(586.44 kb)

ไฟล์แนบ 5
(2.3 mb)

โดย : ศรีฐานธรรมิการาม

ที่อยู่ : ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

จำนวนเข้าดู : 48

ปรับปรุงล่าสุด : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 18:29:51

ข้อมูลเมื่อ : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 18:09:56

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ

งานบุญหล่อพระพุทธรูป

โดย วัดกระหวัน

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2565

เปิดดู : 421