สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8993 รูป
สามเณร
801 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9837 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7516 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี

ณ วัดศรีนวนบุปผาราม วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565

   พร้อมเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง บุญกฐิน ประจำปี 2565 ณ หนองน้ำวัดศรีนวนบุปผาราม ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พร้อมรับชมการประกวดนางนพมาศ และการแสดงดนตรีลำวงการกุศล ประเพณีลอยกระทง ถือเป็นประเพณีโบราณของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันชาวไทยส่วนใหญ่ยังยึดถือประเพณีกันอยู่ และมีการลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณีดังกล่าว จึงได้พิจารณาจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มี กิจกรรม การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงสวยงาม ขึ้น โดยต้องการที่จะให้ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชาวไทย ได้เป็นที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป
 

โดย : วัดศรีนวนบุปผาราม

ที่อยู่ : ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

จำนวนเข้าดู : 278

ปรับปรุงล่าสุด : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 19:35:42

ข้อมูลเมื่อ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 19:35:42

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ

งานบุญหล่อพระพุทธรูป

โดย วัดกระหวัน

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2565

เปิดดู : 421