สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สมโภชพระอุโบสถหลังเก่า (วิหารพระพุทธพรชัย)

สมโภชพระอุโบสถหลังเก่า (วิหารพระพุทธพรชัย) วันที่18-19 มีนาคม 2566

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อฉลองสมโภชอุโบสถหลังเก่า  
วัดศรีนันทาราม  บ้านภู  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่างวันที่  ๑๘- ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๖
    เนื่องด้วย ทางวัดศรีนันทารามได้ทำการบูรณะพระอุโบสถหลังเก่า และบัดนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นคณะสงฆ์วัดศรีนันทารามพร้อมด้วย ทายก ทายิกา ชาวบ้านภู หมู่ ๑,๒  จึงได้ตกลงพร้อมใจกันจัดงานเพื่อฉลองสมโภชอุโบสถหลังเก่า  และทอดผ้าป่าสามัคคี   ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๑๙  มีนาคม   ๒๕๖๖ ทางวัดศรีนันทารามจึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมทำบุญในงานในครั้งนี้   ตามวันและเวลาดัง  กล่าวขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพร  อำนวยอวยพรให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาเจริญด้วย  อายุวรรณะ สุขะ พละ  ตลอดกาลนานเทอญ
กำหนดการ
 
                                                         วันเสาร์ที่ ๑๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งตรงกับ  วันแรม  ๑๒  ค่ำ  เดือน  ๔                                                             เวลา  ๐๙.๓๙  น.          พีธีบวงสรวง
                                                                                    เวลา  ๑๑.๐๐   น.         ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร                                                                    เวลา  ๑๖.๐๐   น.         ลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์
         เวลา  ๑๙.๐๐   น.         เจริญพระพุทธมนต์
                   เวลา  ๒๐.๐๐   น.         บวชชีพราหมณ์   ฟังเทศน์ 
                      เวลา  ๒๑.๐๐   น.        จุดเทียนชัยเริ่มพิธีพุทธาภิเษก
วันอาทิตย์ที่ ๑๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ซึ่งตรงกับ  วันแรม ๑๓  ค่ำ  เดือน  ๔
 เวลา  ๐๕.๐๐  น.           ดับเทียนชัย
                                                                                เวลา  ๐๗.๐๐  น .         ทำบุญตักบาตรถวายผ้าป่าสามัคคี และ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
                                                                                                                      สามเณร พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี                                                                                                              เวลา  ๐๘.๐๐  น.           ญาติโยมที่มาร่วมกันทำบุญถวายผ้าป่า ร่วมกันรับประทานอาหารเช้า
ที่ปรึกษาผ่ายสงฆ์
พระครูศรีอุดมวาปีคณารักษ์  เจ้าคณะอำเภอหนองสูง                                         พระครูนันทสารโสภิต  เจ้าคณะตำบลบ้านเป้า
ประธานดำเนินงาน
                             พระครูนันทสารโสภิต  เจ้าคณะตำบลบ้านเป้า    พระอาจารย์ลำภู โอภาโส    พระอาจารย์พรชัย  ขนฺติสุโภ      พระอาจารย์วิบูลย์กิติ์  ธมฺมสาโร                                    พระอาจารย์สมนาม     ธมฺมรโส เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านเป้า        พระถาวร   อธิมุตฺโต      พร้อมด้วย พระภิกษุ ในวัดทุกรูป                       
     ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
      นายยุทศักดิ์  แสนโคตร กำนันผู้ใหญ่บ้านภู หมู่ ๑                   นายพัฒนา นามเหลา ผู้ใหญ่บ้านภู หมู่ ๒ 

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(3.83 mb)

โดย : วัดศรีนันทาราม

ที่อยู่ : ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

จำนวนเข้าดู : 37

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กันยายน พ.ศ. 2565 22:45:59

ข้อมูลเมื่อ : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:19:03

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ

งานทอดกฐิน

โดย เวฬุวัน

ข้อมูลเมื่อ : 17-09-2565

เปิดดู : 12

ขอเชิญร่วมงานบุญมหาสังฆทาน

โดย วัดป่านาจะหลวย

ข้อมูลเมื่อ : 14-08-2565

เปิดดู : 21

พิธีบวงสรวงพพญานาค

โดย วัดโนนสำโรง

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

เปิดดู : 22

เชิญร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ใหญ่

โดย วัดโนนสำโรง

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

เปิดดู : 11