สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8965 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9808 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7491 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการอบรมพระบริบาลพระภิกษุไข้ ประจำวัด ๑วัด ๑ รูป ทั่วไทย

วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระอธิการฉัตรชัย ชวนปญฺโญ เจ้าอาวาวาสวัดหนองนกเขียน เลขานุการเจ้าคณะตำบลคันไร่ เขต ๒ ได้เข้าอบรมหลักสูตรพระบริบาลพระภิกษุไข้ ประจำวัด ๑วัด ๑ รูป ทั่วไทย และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(318.78 kb)

ไฟล์แนบ 2
(387.58 kb)

ไฟล์แนบ 3
(452.61 kb)

ไฟล์แนบ 4
(435.81 kb)

ไฟล์แนบ 5
(258.17 kb)

โดย : วัดหนองนกเขียน

ที่อยู่ : ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

จำนวนเข้าดู : 61

ปรับปรุงล่าสุด : 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 10:59:01

ข้อมูลเมื่อ : 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 10:59:01

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

งานปฏิบัติธรรมคุ้มครองโลก

โดย สวนป่าอริยทรัพย์

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

เปิดดู : 62

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๒๕๖๗

โดย จังกระดาน

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

เปิดดู : 473

โครงการสังฆสามัคคี

โดย วังตามัว

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2566

เปิดดู : 94

งานบุญหล่อพระพุทธรูป

โดย วัดกระหวัน

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2565

เปิดดู : 339