สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code หนองเดียงน้อย

รหัสวัด
04330403003

ชื่อวัด
หนองเดียงน้อย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 22 เดือน ธันวาคม ปี 2526

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 11 เดือน มีนาคม ปี 2542

ที่อยู่
บ้านหนองเดียงน้อย

เลขที่
200

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
เมือง

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
16 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0862435289

จำนวนเข้าดู : 10

ปรับปรุงล่าสุด : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 19:51:55

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:33:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัด ..หนองเดียงน้อย........... ตั้งวัดเมื่อวันที่...๒๒........เดือน.......ธันวาคม......พ.ศ. .๒๕๒๖..........
โดยมีคุณโยมคำ บุญสร้อย เป็นเจ้าของที่ดินและมีนายเพชร ศรีเมืองเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองเดียงน้อย เดิมที่สังกัด
หมู่ที่๒ ตำบลเมือง และมีนายโส พากเพียร ผู้ใหญ่บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่๑๐ พร้อมกันจัดตั้งวัดหนองเดียงน้อยขึ้น
มีพระครูประโชติธรรมวงศ์เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

รายการพระ

พระครูประโชติธรรมวงศ์ ทีปวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระสุธน ฉนฺทสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระสุทธิพล เตชฺธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระธนะภพ อายุวฑฺฒโก

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระธนากร เทวศิริ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น