สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองทุ่ม

รหัสวัด
04332001021

ชื่อวัด
วัดหนองทุ่ม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม ปี 2480

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน กันยายน ปี 2553

ที่อยู่
บ้านหนองทุ่ม

เลขที่
122

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
พยุห์

เขต / อำเภอ
พยุห์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33230

เนื้อที่
7 ไร่ 1 งาน 141 ตารางวา

Line
พระครูทวี สุนันต์

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0869075078

อีเมล์
Thawee.sunant@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 73

ปรับปรุงล่าสุด : 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 13:23:23

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:33:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองทุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๕ บ้านหนองทุ่ม ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๑๔๑ ตารางวา ตั้งเมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๘๐ โดยการนำของพระอาจารย์จันทรา และชาวบ้าน เดิมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน  ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

รายการพระ

พระครูพิศาสพลธรรม ถามวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระคมสันต์ จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระเฉลิม กนฺตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระสมชัย อริโย

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระบุญ ถิรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระศุภกร สุนทรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น