สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8997 รูป
สามเณร
791 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7535 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเหล่ายอด

รหัสวัด
04330105001

ชื่อวัด
วัดเหล่ายอด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2410

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม ปี 2533

ที่อยู่
บ้านเหล่ายอด

เลขที่
162

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
โพนค้อ-ลุมพุก

แขวง / ตำบล
จาน

เขต / อำเภอ
เมืองศรีสะเกษ

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33000

เนื้อที่
3 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0810058065,0926494112

จำนวนเข้าดู : 242

ปรับปรุงล่าสุด : 12 มกราคม พ.ศ. 2566 21:32:15

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:33:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเหล่ายอด  ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510  ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่ายอด หมู่ที่2 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ของวัดทั้งหมด 3ไร่ 1งาน 22ตารางวา  ได้รับพระราชทาวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 มีเจ้าอาวาสมาแล้ว 1.พระอธิการเพียร กนฺตสีโล 2548 - 2565  2.พระอธิการบุญยิ่ง ตปสีโล พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน

รายการพระ

พระอธิการเพียร กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2566

พระอธิการบุญยิ่ง ตปสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2566

พระทวี วชิรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2566

พระรส สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2566

พระเที่ยง ปภงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2566

พระเสงี่ยม สิรินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระธวัชชัย สิริสุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระบรมธาตุสุวรร...

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

เปิดดู 28 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

น้อยก็บุญมากก็บ...

ข้อมูลเมื่อ 20-07-2565

เปิดดู 25 ครั้ง

ถ้ารักเป็นคุณก็...

ข้อมูลเมื่อ 10-07-2565

เปิดดู 24 ครั้ง

ธรรมะสอนใจปล่อย...

ข้อมูลเมื่อ 10-07-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น