สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเหล่ายอด

รหัสวัด
04330105001

ชื่อวัด
วัดเหล่ายอด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2410

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม ปี 2533

ที่อยู่
บ้านเหล่ายอด

เลขที่
162

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
โพนค้อ-ลุมพุก

แขวง / ตำบล
จาน

เขต / อำเภอ
เมืองศรีสะเกษ

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33000

เนื้อที่
3 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0810058065,0926494112

จำนวนเข้าดู : 296

ปรับปรุงล่าสุด : 12 มกราคม พ.ศ. 2566 21:32:15

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:33:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเหล่ายอด  ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510  ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่ายอด หมู่ที่2 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ของวัดทั้งหมด 3ไร่ 1งาน 22ตารางวา  ได้รับพระราชทาวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 มีเจ้าอาวาสมาแล้ว 1.พระอธิการเพียร กนฺตสีโล 2548 - 2565  2.พระอธิการบุญยิ่ง ตปสีโล พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน

รายการพระ

พระอธิการเพียร กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2566

พระอธิการบุญยิ่ง ตปสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2566

พระทวี วชิรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2566

พระรส สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2566

พระเที่ยง ปภงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2566

พระเสงี่ยม สิรินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2566

พระธวัชชัย สิริสุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระบรมธาตุสุวรร...

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

น้อยก็บุญมากก็บ...

ข้อมูลเมื่อ 20-07-2565

เปิดดู 38 ครั้ง

ถ้ารักเป็นคุณก็...

ข้อมูลเมื่อ 10-07-2565

เปิดดู 38 ครั้ง

ธรรมะสอนใจปล่อย...

ข้อมูลเมื่อ 10-07-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น