สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code จานคุณาราม

รหัสวัด
04330411001

ชื่อวัด
จานคุณาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2426

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม ปี 2526

ที่อยู่
บ้านจานใหญ่

เลขที่
199

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
กันทรลักษ์-กันทรารมย์

แขวง / ตำบล
จานใหญ่

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
31 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา

มือถือ
0843507553

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 366

ปรับปรุงล่าสุด : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 12:36:42

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดจานคุณาราม  ได้เริ่มก่อตั้ง  เมื่อ  พ.ศ.๒๔๒๖  โดยความสามัคคีของชาวบ้านจานใหญ่  เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย  ตั้งบนเนื้อที่  ๓๑  ไร่ ๑ งาน ๕๐  ตารางวา  ทะเบียนเลขที่  ๑๗๕๐  เล่ม ๑๘ ก หน้าที่ ๕๐  เลขที่ดิน  ๔๔๐  ระวางรูปถ่ายทางอากาศชื่อ บ้านบก  หมายเลข ๕๙๓๘  แผ่นที่ ๑๙๑
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๒๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๓๐  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระสวัสดิ์ โสตฺถิโก

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2566

พระสุพรรณ สุมิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-10-2565

พระธงศักดิ์ สุทสฺสโน

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2566

พระสมพงศ์ ติสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-12-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ประตูโขงวัดจานค...

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

ประตูโขงวัดจานค...

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

เปิดดู 50 ครั้ง

ประตูโขงวัดจานค...

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

อุโบสถวัดจานคุณ...

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

เปิดดู 83 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น