สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8977 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9820 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7506 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ตองปิด

รหัสวัด
04331503001

ชื่อวัด
ตองปิด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2270

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2426

ที่อยู่
บ้านตองปิด

เลขที่
1

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ตองปิด

เขต / อำเภอ
น้ำเกลี้ยง

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33130

เนื้อที่
ุ3 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา

มือถือ
0896915548

จำนวนเข้าดู : 34

ปรับปรุงล่าสุด : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 11:54:13

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดตองปิด

เริ่มสร้างในปี พ.ศ. ๒๓๗๐ ในสมัยนั้นทางผู้หมู่บ้านได้นำพาพุทธศาสนิกชนก่อสร้างศาสนาสถานขึ้นใหม่หลายอย่าง เช่น ก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้น ๑ หลัง อุโบสถ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง เมรุ ๑ หลัง และได้มีการปรับปรุงพัฒนาวัดให้มีความร่มรื่น สัปปายะสนสถานที่เหมาะแก่การประปฏิบัติธรรมมากขึ้น ปัจจุบันวัดตองปิดมีเนื้อที่จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา มีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญประมาณ ๒๐-๓๐ คน ในวันธรรมสวนะและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญ ๑๐๐-๑๕๐ คน
 ทำเนียบเจ้าอาวาส
๑.พระสมชาย  ขันติโก
๒.พระอธิการเหง้า จันทสาโร  รูปปัจจุบัน
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิอารเหง้า จันทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระไล อาภาโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระไชยา ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระเสถียร อธิปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น