สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ทุ่งสว่าง

รหัสวัด
04331502005

ชื่อวัด
ทุ่งสว่าง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2540

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านทุ่งสว่าง

เลขที่
68

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ละเอาะ

เขต / อำเภอ
น้ำเกลี้ยง

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33130

เนื้อที่
6 ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
-

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0819978098

โทรศัพท์
0819978098

Fax
-

จำนวนเข้าดู : 139

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 06:45:33

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยการนำของนายบรรเทา ชนะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งสว่าง ในขณะนั้น และมีพระอธิการเปลื้อง กตปุญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส เริ่มแรกได้มีการสร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง และกุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ พระครูโอภาสอินทวงศ์ (สมหวัง อินฺทวํโส) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ได้นำพาพุทธศาสนิกชนก่อสร้างศาสนสถานขึ้นใหม่หลายอย่าง เช่น ก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้น ๑ หลัง อุโบสถ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๗ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๒ หลัง เมรุ ๑ หลัง และได้มีการปรับปรุงพัฒนาวัดให้มีความร่มรื่น สัปปายะเหมาะแก่การประพฟติปฏิบัติธรรมมากขึ้น ปัจจุบันวัดทุ่งสว่างมีเนื้อที่จำนวน ๖ ไร่ มีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญประมาณ ๒๐-๓๐ คน ในวันธรรมสวนะและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญ ๑๐๐-๑๕๐ คน
ลำดับเจ้าอาวาส

  1. พระอธิการเปลื้อง กตปุญฺโญ         พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ.๒๕๔๗
  2. พระครูโอภาสอินทวงศ์ (สมหวัง อินทวํโส) พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสืออนุญาตุให้สร้างวัด (474.23 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโอภาสอินทวงศ์ อินฺทวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระทิวากร ทิวากโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระธนบูรณ์ กิตฺติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระรัฐ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู 116 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

วันอาสาฬหบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น