สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8997 รูป
สามเณร
791 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7535 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดน้ำอ้อม

รหัสวัด
04330406002

ชื่อวัด
วัดน้ำอ้อม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2428

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม ปี 2549

ที่อยู่
บ้านน้ำอ้อม

เลขที่
2/2

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
กันทรลักษ์-วาริน

แขวง / ตำบล
น้ำอ้อม

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
8 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา

มือถือ
0810767609

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 102

ปรับปรุงล่าสุด : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:45:38

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดน้ำอ้อม ตั้งวัดเมื่อวันที่   -   เดือน     -      พ.ศ.๒๔๒๘  เดิมชื่อว่า วัดโพธิ์ศรีภิบาล ตั้งบนเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา ไม่ปรากฏนามผู้ถวายที่ดินสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๔๗๗ (กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแทนวิสุงคามสีมาเดิม เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ (กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร)
การบริหารและการปกครอง
-  ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
               ๑. พระอาจารย์เล็ก  องฺกุโร             ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๐๖
               ๒. พระอาจารย์จันทร์                   ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๐๖ - ๒๕๐๘
               ๓. พระอาจารย์ชัย  สิริจนฺโท           ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๐๘ - ๒๕๑๒
               ๔. พระครูปลัดเสถียร  ปญฺญาธโร      ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๑๒ - ๒๕๒๕
               ๕. พระครูวารีคุณากร (ปลั่ง  ปิงฺคิโย)        ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๒๕ - ปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวารีคุณากร (ปลั่ง) ปิงคิโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระมหาสัญญา สญฺญโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระมหายา วาริคุณเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-12-2565

พระพลชัย อารยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระสมัย ฐานสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-12-2565

พระสุวรรณ ปมุทิโต

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระบุญมี สีลสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระธวัชชัย ธมฺมงฺกุโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-12-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น