สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดน้ำอ้อม

รหัสวัด
04330406002

ชื่อวัด
วัดน้ำอ้อม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2428

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม ปี 2549

ที่อยู่
บ้านน้ำอ้อม

เลขที่
2/2

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
กันทรลักษ์-วาริน

แขวง / ตำบล
น้ำอ้อม

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
8 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา

มือถือ
0810767609

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 177

ปรับปรุงล่าสุด : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:45:38

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดน้ำอ้อม ตั้งวัดเมื่อวันที่   -   เดือน     -      พ.ศ.๒๔๒๘  เดิมชื่อว่า วัดโพธิ์ศรีภิบาล ตั้งบนเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา ไม่ปรากฏนามผู้ถวายที่ดินสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๔๗๗ (กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแทนวิสุงคามสีมาเดิม เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ (กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร)
การบริหารและการปกครอง
-  ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
               ๑. พระอาจารย์เล็ก  องฺกุโร             ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๐๖
               ๒. พระอาจารย์จันทร์                   ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๐๖ - ๒๕๐๘
               ๓. พระอาจารย์ชัย  สิริจนฺโท           ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๐๘ - ๒๕๑๒
               ๔. พระครูปลัดเสถียร  ปญฺญาธโร      ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๑๒ - ๒๕๒๕
               ๕. พระครูวารีคุณากร (ปลั่ง  ปิงฺคิโย)        ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๒๕ - ปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวารีคุณากร (ปลั่ง) ปิงคิโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระมหาสัญญา สญฺญโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระมหายา วาริคุณเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-12-2565

พระพลชัย อารยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระสมัย ฐานสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-12-2565

พระสุวรรณ ปมุทิโต

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระบุญมี สีลสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระธวัชชัย ธมฺมงฺกุโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-12-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น