สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโนนงามสามัคคี

รหัสวัด
04330402007

ชื่อวัด
วัดโนนงามสามัคคี

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 15 เดือน สิงหาคม ปี 2551

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านโนนงาม

เลขที่
100

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
กุดเสลา

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
14 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา

Line
0833837030

Facebook
คลิกดู

มือถือ
083837030

อีเมล์
chalermditprashop@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 112

ปรับปรุงล่าสุด : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 12:46:18

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด (โดยสังเขป)
               วัด                 โนนงามสามัคคี       ตั้งวัดเมื่อวันที่   ๑๕       เดือน    สิงหาคม      พ.ศ.     ๒๕๕๑
ชื่อเดิม วัดหนองบก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เดิมเป็นที่พักสงฆ์โดยพระสังข์  กนฺทวัโส  ร่วมกับชาวบ้านสร้างขึ้นในที่ดินของ นายคม  โลมะบัญ ( พระอธิการคม  จนฺทธมฺโม  ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นผู้ถวายที่ดิน จำนวน ๑๔ ไร่  ๑ งาน  ๖๓  ตารางวา เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และปฏิบัติศาสนกิจเรื่อยมา จนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ นายบุญเติม คำกระจาย ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด และได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑  และเปลี่ยนชื่อจาก “วัดหนองบก”   เป็น  วัดโนนงามสามัคคี ในปัจจุบัน                                         

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุตปิยวรรณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

พระพันธฺ ผลญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

พระปิยะ อินฺทวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

พระเฉลิมศักดิ์ กิจฺจกาโร

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระนำพล คุณํกโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระพงษ์ศิริ วิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

พระสมบัติ กตทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อนุสรณ์สถานหลวง...

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู 35 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เทศน์งานปฏิบัติ...

ข้อมูลเมื่อ 30-06-2565

เปิดดู 41 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น