สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8965 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9808 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7491 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)

รหัสวัด
04340116005

ชื่อวัด
วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2320

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน กรกฎาคม ปี 2523

ที่อยู่
บ้านปากน้ำ

เลขที่
125

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
สมเด็จ

แขวง / ตำบล
กุดลาด

เขต / อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี

จังหวัด
อุบลราชธานี

ไปรษณีย์
34000

เนื้อที่
33 ไร่ - งาน 23 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0897203529

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 218

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:58:44

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:56:50

 
 
 
 

รายการพระ

พระศรีวิสุทธิมุนี กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธศรีรัตนส...

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

เปิดดู 77 ครั้ง

หลวงพ่อเงิน ๗๐๐...

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

เปิดดู 111 ครั้ง

หลวงพ่อเงินจำลอ...

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

พระธาตุพนนมจำลอ...

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

เปิดดู 104 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ราชวสตีกถา ว่าด...

ข้อมูลเมื่อ 01-09-2565

เปิดดู 187 ครั้ง

ธรรมะบารมี ๓ ดี...

ข้อมูลเมื่อ 28-08-2565

เปิดดู 114 ครั้ง

ฆราวาสธรรมกถา ว...

ข้อมูลเมื่อ 27-08-2565

เปิดดู 61 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการ...

ข้อมูลเมื่อ 26-08-2565

เปิดดู 87 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการ...

ข้อมูลเมื่อ 26-08-2565

เปิดดู 89 ครั้ง

มหาชนกชาดก ว่าด...

ข้อมูลเมื่อ 26-08-2565

เปิดดู 96 ครั้ง

สาระธรรม

ฝากไว้ให้คิดคติธรรม พระมงคลธรรมวัฒน์

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

๘๖ ปี ปราชญ์เมืองอุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

เปิดดู 120 ครั้ง

เพชรพระจันทร์

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

เปิดดู 107 ครั้ง

ชีวิตนี้สำคัญนัก

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

เปิดดู 78 ครั้ง

ศีล ๕ ปวงประชามีสุข

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

เปิดดู 111 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด