สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8977 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9820 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7506 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)

รหัสวัด
04340116005

ชื่อวัด
วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2320

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน กรกฎาคม ปี 2523

ที่อยู่
บ้านปากน้ำ

เลขที่
125

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
สมเด็จ

แขวง / ตำบล
กุดลาด

เขต / อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี

จังหวัด
อุบลราชธานี

ไปรษณีย์
34000

เนื้อที่
33 ไร่ - งาน 23 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0897203529

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 179

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:58:44

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:56:50

 
 
 
 

รายการพระ

พระศรีวิสุทธิมุนี กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธศรีรัตนส...

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

หลวงพ่อเงิน ๗๐๐...

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

เปิดดู 81 ครั้ง

หลวงพ่อเงินจำลอ...

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

พระธาตุพนนมจำลอ...

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ราชวสตีกถา ว่าด...

ข้อมูลเมื่อ 01-09-2565

เปิดดู 131 ครั้ง

ธรรมะบารมี ๓ ดี...

ข้อมูลเมื่อ 28-08-2565

เปิดดู 94 ครั้ง

ฆราวาสธรรมกถา ว...

ข้อมูลเมื่อ 27-08-2565

เปิดดู 44 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการ...

ข้อมูลเมื่อ 26-08-2565

เปิดดู 69 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการ...

ข้อมูลเมื่อ 26-08-2565

เปิดดู 71 ครั้ง

มหาชนกชาดก ว่าด...

ข้อมูลเมื่อ 26-08-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

สาระธรรม

ฝากไว้ให้คิดคติธรรม พระมงคลธรรมวัฒน์

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

๘๖ ปี ปราชญ์เมืองอุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

เปิดดู 81 ครั้ง

เพชรพระจันทร์

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

เปิดดู 81 ครั้ง

ชีวิตนี้สำคัญนัก

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

ศีล ๕ ปวงประชามีสุข

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

เปิดดู 80 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด