สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโนนเรือ

รหัสวัด
04330421014

ชื่อวัด
วัดโนนเรือ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2555

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านโนนเรือ

เลขที่
199

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สวนกล้วย

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
8 ไร่ ไร่ 1 งาน งาน 66 ตารางวา ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 17

ปรับปรุงล่าสุด : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 20:49:20

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัด   โนนเรือ ตั้งวัดเมื่อวันที่13เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2555
        เดิมเรียกกันว่า  “วัดบ้านโนนเรือ”  เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2514  โดยมี พระคำ   คำแสนราช เป็นผู้นำฝ่ายสงฆ์   นายสอน   สาเสนา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำฝ่ายฆราวาส และชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น
          ตั้งเป็นวัดขึ้นเมื่อวันที่  13    เดือน   กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2555โดยมี พระอธิการเจียง   มหามงฺคโล   เป็นผู้นำฝ่ายสงฆ์  นายปรีชา   คำศิริ  ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำฝ่ายฆราวาส พร้อมชาวบ้านได้ร่วมใจกันตั้งวัด   และได้ตั้งชื่อวัดว่า“วัดโนนเรือ”จนถึงปัจจุบัน

รายการพระ

พระอธิการเจียง มหามงฺคโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2565

พระบุญมา ถิรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระพูลศักดิ์ วิปุลฺสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น