สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8977 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9820 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7506 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดป่านาจะหลวย

รหัสวัด
WPNCL@2565

ชื่อวัด
วัดป่านาจะหลวย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 18 เดือน สิงหาคม ปี 2551

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม ปี 2562

ที่อยู่
วัดป่านาจะหลวย

เลขที่
214

หมู่ที่
11

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นาจะหลวย

เขต / อำเภอ
นาจะหลวย

จังหวัด
อุบลราชธานี

ไปรษณีย์
34280

เนื้อที่
62 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0935035128

จำนวนเข้าดู : 115

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 20:31:04

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:56:50

 
 
 
 

รายการพระ

พระมหาเหรียญชัย ธีรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-03-2566

พระสมร ยติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระนราธร ขนฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระพินิจ จินฺตามโย

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระปลัดวันชัย

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

พิธีมอบตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอนาจะหลวย

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2566

เปิดดู 299 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานบุญมหาสังฆทาน

ข้อมูลเมื่อ : 14-08-2565

เปิดดู 123 ครั้ง

สืบสานบุญเดือนเก้า ข้าวประดับดิน

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

เปิดดู 80 ครั้ง

กฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 14-08-2565

เปิดดู 92 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถสีขาว

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด