สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดป่านาจะหลวย

รหัสวัด
WPNCL@2565

ชื่อวัด
วัดป่านาจะหลวย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 18 เดือน สิงหาคม ปี 2551

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม ปี 2562

ที่อยู่
วัดป่านาจะหลวย

เลขที่
214

หมู่ที่
11

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นาจะหลวย

เขต / อำเภอ
นาจะหลวย

จังหวัด
อุบลราชธานี

ไปรษณีย์
34280

เนื้อที่
62 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0935035128

จำนวนเข้าดู : 24

ปรับปรุงล่าสุด : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 11:27:25

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:56:50

 
 
 
 

รายการพระ

พระมหาเหรียญชัย ธีรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระสมร ยติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระนราธร ขนฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระใหม่ จิตฺตทนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระพินิจ จินฺตามโย

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมงานบุญมหาสังฆทาน

ข้อมูลเมื่อ : 14-08-2565

เปิดดู 20 ครั้ง

สืบสานบุญเดือนเก้า ข้าวประดับดิน

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

เปิดดู 25 ครั้ง

กฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 14-08-2565

เปิดดู 13 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถสีขาว

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

เปิดดู 7 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด