สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8977 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9820 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7506 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code มงคลใน

รหัสวัด
04343101007

ชื่อวัด
มงคลใน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2340

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 16 เดือน เมษายน ปี 2541

ที่อยู่
บ้านเหล่าเสือโก้ก

เลขที่
154

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
เหล่าเสือโก้ก

เขต / อำเภอ
เหล่าเสือโก้ก

จังหวัด
อุบลราชธานี

ไปรษณีย์
34000

เนื้อที่
9 ไร่ ไร่ 1 งาน งาน 21 ตารางวา ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 93

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 10:38:21

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:56:50

 
 
 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดประคอง ปญฺญาคโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระทินกร รตฺนญาโน

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-09-2565

พระอัครา อคฺครโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-09-2565

พระเมธี ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-09-2565

พระสันติ อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

สามเณร ชัยวิศิษฏ์ ประดับจันทร์

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู 70 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

หอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

รูปหล่อเหมือนพร...

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู 28 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น