สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดราษฎร์อำนวย

รหัสวัด
04341108006

ชื่อวัด
วัดราษฎร์อำนวย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2460

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2461

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นาพิน

เขต / อำเภอ
ตระการพืชผล

จังหวัด
อุบลราชธานี

ไปรษณีย์
34130

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0881114840

โทรศัพท์
0881114840

จำนวนเข้าดู : 31

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 12:06:37

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:56:50

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติพอสังเขป  วัดราษฎร์อำนวย

               วัดราษฎร์อำนวย  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๐  สังกัดมหานิกาย   โดยการนำของหลวงปู่บัวพร้อมด้วยชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ   วัดนี้ตั้งอยู่  ณ  บริเวณกลางทุ่งนา  ตามประวัติเล่าว่า  หลวงปู่บัวได้อธิฐานพร้อมด้วยชาวบ้านก่อนที่จะปลูกต้นโพธิ์ในวันที่สร้างวัดในวันแรก  ปัจจุบันต้นโพธิ์ต้นนี้ก็ยังเด่นเป็นสง่าอยู่ในบริเวณวัด

 

( ข้อมูลวัด )
ที่ดินที่ตั้งวัด      มีเนื้อที่    ๔   ไร่    ๓   งาน    ( สค.๑ )   
มีอาณาเขต         ทิศเหนือ               จด    ถนนสาธารณะประโยชน์                    ทิศใต้                   จด    ที่ว่างเปล่า  
                 ทิศตะวันออก        จด    ถนนสาธารณะประโยชน์                    ทิศตะวันตก           จด    ที่ว่างเปล่า

ตั้งอยู่ที่     บ้านดอนฮาง    เลขที่  -   หมู่ที่  ๗    ตำบลนาพิน   อำเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี 
ตั้งวัดเมื่อ    เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๐
ไดรับวิสุงคามสีมา    เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๖๑
 

(การบริหารการปกครอง)
๑.   หลวงปู่บัว                                            ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.   ๒๔๖๐  -  ๒๔๗๑
๒.   ยาครูกลม                                            ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.   ๒๔๗๑  -  ๒๔๘๕
๓.   พระเสริม                                             ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.   ๒๔๘๕  -  ๒๔๙๖
๔.   หลวงปู่ลี                                             ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.    ๒๔๙๖  -   ๒๕๐๐
๕.   พระสิงห์                                             ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.    ๒๕๐๐  -   ๒๕๑๒
๖.   พระจันทา   จนฺทวโร                              ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.    ๒๕๓๔ -  ๒๕๓๙
๗.   พระทองแดง   ฆรมุตฺโต                          ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.    ๒๕๓๙ -  ๒๕๔๒
๘.   พระสมร   ปภากโร                                ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.    ๒๕๔๒ -  ๒๕๔๓
๙.   พระอธิการ ก่อแก้ว   เตชวโร                    ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.    ๒๕๔๓ -  ๒๕๕๒
๑๐. พระอธิการ เด่นสวรรค์   อธิปญฺโญ             ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.    ๒๕๕๒  -  ๒๕๖๗
๑๑. พระอนุสรณ์ อชิโต                                ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เมื่่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ตราตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส (73.89 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

ยังไม่มีข้อมูลพระ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น