สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8965 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9808 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7491 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองควายน้อย

รหัสวัด
04340104005

ชื่อวัด
วัดหนองควายน้อย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2481

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2547

ที่อยู่
บ้านสว่าง

เลขที่
79

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
ทุ่งเสือ

แขวง / ตำบล
ขี้เหล็ก

เขต / อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี

จังหวัด
อุบลราชธานี

ไปรษณีย์
34000

เนื้อที่
10 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา

Line
0867241177

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0813896070

อีเมล์
wpimlao@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 136

ปรับปรุงล่าสุด : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 13:05:56

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:56:50

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

       วัดหนองควายน้อย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑  โดยมี พระครูศาสนกิจจาทร (ทอง  กำทอง) เจ้าคณะตำบลหัวเรือในขณะนั้น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีนายบัว  สีม่วง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้สร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยย้ายจากที่ตั้งวัดเดิมซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของที่อยู่ปัจจุบัน วัดเดิมนั้นชาวบ้านเรียกวัดเหล่าคำ สาเหตุที่ต้องย้ายไม่ทราบแน่ชัดแต่คงจะเป็นด้วยชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดนั้นย้ายบ้านเรือนมาอยู่ใกล้ที่นาที่ทำกินคือทุ่งหนองควายน้อยก็เป็นได้ มีหลักฐานว่าเคยมีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนั้นชาวบ้านเรียกสวนบ้านฮ้าง(ร้าง)มาจนถึงทุกวันนี้ (ในส่วนของที่วัดเก่านั้นชาวบ้านยังอนุรักษ์ไว้เป็นดงปู่ตาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับการบูรณะขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุจำพรรษาอีกครั้ง คือ วัดป่าประชาศรัทธาธรรมในปัจจุบัน) โดยบริเวณที่ตั้งวัดใหม่นี้ ได้มีนายลา  เบ้าเงิน และนายสิน  กำทอง บริจาคที่ดินให้สร้างวัดซึ่งต่อมา นายมี  กำทอง บุตรของนายสินได้บริจาคเพิ่มอีก ซึ่งเมื่อสร้างวัดแล้วได้นิมนต์พระพรม จากบ้านขี้เหล็กมาอยู่จำพรรษาและถือว่าเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ชาวบ้านมีความเห็นพร้อมร่วมกันตั้งชื่อว่า “วัดพลทอง” โดยนำชื่อของพระสงฆ์ที่นำพาในการก่อสร้างคือญาท่านทอง มาใส่ไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแต่คนทั่วไปนิยมเรียก วัดหนองควายน้อย ตามชื่อคุ้มบ้านที่วัดตั้งอยู่  จึงมีชื่อวัดหนองควายน้อย ปรากฏในทะเบียนวัดที่ถูกต้องของทางราชการมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมนั้นบ้านสว่างและวัดหนองควายน้อย ขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลหัวเรือ จนมาปี พ.ศ. ๒๕๓๖  ทางราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแยกเขตการปกครองตำบลหัวเรือออกเป็นอีกหนึ่งตำบล คือ ตำบลขี้เหล็ก บ้านสว่างและวัดหนองควายน้อย จึงได้ขึ้นกับเขตปกครองตำบลขี้เหล็กตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  นับแต่สร้างวัดมาวัดหนองควายน้อย มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอดมีความเจริญมั่นคงมาเป็นลำดับ  จนถึงปัจจุบันวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชาวบ้านสว่างและบ้านหนองเสือทั้งสองหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้การอบรมและทำกิจกรรมด้านศีลธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือมาโดยตลอด และมีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในภาคพรรษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน
   เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗  พระครูวิจิตรธรรมวาปี (วินัย ธีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เห็นว่าวัดมีความเจริญมั่นคงเป็นวัดที่มีกิจกรรมสำคัญสำหรับชุมชนประกอบกับชุมชนมีการขยายตัวประชากรมากขึ้นจนแยกการปกครองบ้านออกเป็นสองหมู่บ้าน จึงได้ขอซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อขยายเขตพื้นที่วัดออกไปทางด้านทิศตะวันตกอีก จำนวน ๒ ไร เศษ ขยายเขตที่ตั้งวัดแต่เดิมมีเนื้อที่ ๘  ไร่ เศษ เพิ่มเป็นเนื้อที่  ๑๐  ไร่  ๒  งาน  ๕๗  ตารางวา

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสือรับรองสภาพวัด (190.74 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : โฉนดที่ดินที่ตั้งวัด (625.49 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวิจิตรธรรมวาปี ธีรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระฉวี ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2565

พระวิสาร จิรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2566

พระสัมพันธ์ กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีบุญมหาชา...

วันที่จัดงาน : 18-03-2566

เปิดดู 74 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น