สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8997 รูป
สามเณร
791 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7535 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองควายน้อย

รหัสวัด
04340104005

ชื่อวัด
วัดหนองควายน้อย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2481

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2547

ที่อยู่
บ้านสว่าง

เลขที่
79

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
ทุ่งเสือ

แขวง / ตำบล
ขี้เหล็ก

เขต / อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี

จังหวัด
อุบลราชธานี

ไปรษณีย์
34000

เนื้อที่
10 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา

Line
0867241177

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0813896070

อีเมล์
wpimlao@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 48

ปรับปรุงล่าสุด : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 13:05:56

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:56:50

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

       วัดหนองควายน้อย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑  โดยมี พระครูศาสนกิจจาทร (ทอง  กำทอง) เจ้าคณะตำบลหัวเรือในขณะนั้น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีนายบัว  สีม่วง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้สร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยย้ายจากที่ตั้งวัดเดิมซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของที่อยู่ปัจจุบัน วัดเดิมนั้นชาวบ้านเรียกวัดเหล่าคำ สาเหตุที่ต้องย้ายไม่ทราบแน่ชัดแต่คงจะเป็นด้วยชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดนั้นย้ายบ้านเรือนมาอยู่ใกล้ที่นาที่ทำกินคือทุ่งหนองควายน้อยก็เป็นได้ มีหลักฐานว่าเคยมีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนั้นชาวบ้านเรียกสวนบ้านฮ้าง(ร้าง)มาจนถึงทุกวันนี้ (ในส่วนของที่วัดเก่านั้นชาวบ้านยังอนุรักษ์ไว้เป็นดงปู่ตาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับการบูรณะขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุจำพรรษาอีกครั้ง คือ วัดป่าประชาศรัทธาธรรมในปัจจุบัน) โดยบริเวณที่ตั้งวัดใหม่นี้ ได้มีนายลา  เบ้าเงิน และนายสิน  กำทอง บริจาคที่ดินให้สร้างวัดซึ่งต่อมา นายมี  กำทอง บุตรของนายสินได้บริจาคเพิ่มอีก ซึ่งเมื่อสร้างวัดแล้วได้นิมนต์พระพรม จากบ้านขี้เหล็กมาอยู่จำพรรษาและถือว่าเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ชาวบ้านมีความเห็นพร้อมร่วมกันตั้งชื่อว่า “วัดพลทอง” โดยนำชื่อของพระสงฆ์ที่นำพาในการก่อสร้างคือญาท่านทอง มาใส่ไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแต่คนทั่วไปนิยมเรียก วัดหนองควายน้อย ตามชื่อคุ้มบ้านที่วัดตั้งอยู่  จึงมีชื่อวัดหนองควายน้อย ปรากฏในทะเบียนวัดที่ถูกต้องของทางราชการมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมนั้นบ้านสว่างและวัดหนองควายน้อย ขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลหัวเรือ จนมาปี พ.ศ. ๒๕๓๖  ทางราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแยกเขตการปกครองตำบลหัวเรือออกเป็นอีกหนึ่งตำบล คือ ตำบลขี้เหล็ก บ้านสว่างและวัดหนองควายน้อย จึงได้ขึ้นกับเขตปกครองตำบลขี้เหล็กตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  นับแต่สร้างวัดมาวัดหนองควายน้อย มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอดมีความเจริญมั่นคงมาเป็นลำดับ  จนถึงปัจจุบันวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชาวบ้านสว่างและบ้านหนองเสือทั้งสองหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้การอบรมและทำกิจกรรมด้านศีลธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือมาโดยตลอด และมีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในภาคพรรษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน
   เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗  พระครูวิจิตรธรรมวาปี (วินัย ธีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เห็นว่าวัดมีความเจริญมั่นคงเป็นวัดที่มีกิจกรรมสำคัญสำหรับชุมชนประกอบกับชุมชนมีการขยายตัวประชากรมากขึ้นจนแยกการปกครองบ้านออกเป็นสองหมู่บ้าน จึงได้ขอซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อขยายเขตพื้นที่วัดออกไปทางด้านทิศตะวันตกอีก จำนวน ๒ ไร เศษ ขยายเขตที่ตั้งวัดแต่เดิมมีเนื้อที่ ๘  ไร่ เศษ เพิ่มเป็นเนื้อที่  ๑๐  ไร่  ๒  งาน  ๕๗  ตารางวา

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสือรับรองสภาพวัด (190.74 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : โฉนดที่ดินที่ตั้งวัด (625.49 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวิจิตรธรรมวาปี ธีรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระฉวี ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2565

พระวิสาร จิรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2566

พระสัมพันธ์ กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีบุญมหาชา...

วันที่จัดงาน : 18-03-2566

เปิดดู 46 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น