สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดนาแก

รหัสวัด
04342203004

ชื่อวัด
วัดนาแก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2437

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 19 เดือน ตุลาคม ปี 2552

ที่อยู่
บ้านนาแก

เลขที่
๑๘๗

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองไฮ

เขต / อำเภอ
สำโรง

จังหวัด
อุบลราชธานี

ไปรษณีย์
34360

เนื้อที่
๔ ไร่ ไร่ - งาน ๕๐ ตารางวา ตารางวา

Line
พระสมพิศ ปญฺญาธโร

มือถือ
0645471598

จำนวนเข้าดู : 215

ปรับปรุงล่าสุด : 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 12:41:11

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:56:50

 
 
 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระแก้ว โกวิโท

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2565

พระสมพิศ ปญฺญาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-05-2566

พระโดม ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระไปรวิทย์ ชุตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-10-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถน์

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น