สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8977 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9820 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7506 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดนาแก

รหัสวัด
04342203004

ชื่อวัด
วัดนาแก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2437

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 19 เดือน ตุลาคม ปี 2552

ที่อยู่
บ้านนาแก

เลขที่
๑๘๗

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองไฮ

เขต / อำเภอ
สำโรง

จังหวัด
อุบลราชธานี

ไปรษณีย์
34360

เนื้อที่
๔ ไร่ ไร่ - งาน ๕๐ ตารางวา ตารางวา

Line
พระสมพิศ ปญฺญาธโร

มือถือ
0645471598

จำนวนเข้าดู : 132

ปรับปรุงล่าสุด : 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 12:41:11

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:56:50

 
 
 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระแก้ว โกวิโท

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2565

พระสมพิศ ปญฺญาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-05-2566

พระโดม ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระไปรวิทย์ ชุตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-10-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถน์

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น