สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านเขวา

รหัสวัด
04330414002

ชื่อวัด
วัดบ้านเขวา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2480

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม ปี 2538

ที่อยู่
บ้านเขวา

เลขที่
1

หมู่ที่
16

ซอย
-

ถนน
กันทรลักษ์-ขุนหาญ

แขวง / ตำบล
กระแชง

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
14 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา

มือถือ
0636261699

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 267

ปรับปรุงล่าสุด : 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 07:09:47

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบ้านเขวา ตั้งอยู่ที่บ้านเขวา หมู่ที่๔ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๕๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๔ เส้น ๑๗ วา จดที่สาธารณะ ทิศใต้ประมาณ ๔ เส้น ๑๗ วา จดที่สาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ ๓ เส้น ๑๕ วา จดที่สาธารณะ ทิศตะวันตก ประมาณ ๓ เส้น ๑๕ วา จดที่สาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๗ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ ศาลาการเปรียญหลังใหญ่สร้างใหม่ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกุฏิสงฆ์หลังใหญ่ ๒ หลัง หลังเล็ก ๘ หลัง ศาลาหอฉัน ๑ หลัง และศาลารับรองพระเถระอีก ๑หลัง วัดบ้านเขวา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่๑ พระแท่ง พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๘ จวบจน ปีพุทธศักราช 2545 จึงได้การแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปแรกขึ้นคือ พระมหาชัยวัฒน์ ญาณธโร(ประสานพันธ์) ป.ธ.9 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน

รายการพระ

พระศรีวรเวที ญาณธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระพิทักษ์พงษ์ ขนฺติวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2565

พระณรงค์วิทย์ วิชฺชาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-08-2565

พระสวาท คุณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระศักดิ์บรรจง อิทฺธิเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-08-2565

พระจักรรินทร์ สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระศักดิ์ดา สุขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-08-2565

พระจริยวัตร วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระท่อน วรชโย

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น