สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านเขวา

รหัสวัด
04330414002

ชื่อวัด
วัดบ้านเขวา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2480

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม ปี 2538

ที่อยู่
บ้านเขวา

เลขที่
1

หมู่ที่
16

ซอย
-

ถนน
กันทรลักษ์-ขุนหาญ

แขวง / ตำบล
กระแชง

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
14 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา

มือถือ
0636261699

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 201

ปรับปรุงล่าสุด : 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 07:09:47

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบ้านเขวา ตั้งอยู่ที่บ้านเขวา หมู่ที่๔ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๕๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๔ เส้น ๑๗ วา จดที่สาธารณะ ทิศใต้ประมาณ ๔ เส้น ๑๗ วา จดที่สาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ ๓ เส้น ๑๕ วา จดที่สาธารณะ ทิศตะวันตก ประมาณ ๓ เส้น ๑๕ วา จดที่สาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๗ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ ศาลาการเปรียญหลังใหญ่สร้างใหม่ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกุฏิสงฆ์หลังใหญ่ ๒ หลัง หลังเล็ก ๘ หลัง ศาลาหอฉัน ๑ หลัง และศาลารับรองพระเถระอีก ๑หลัง วัดบ้านเขวา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่๑ พระแท่ง พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๘ จวบจน ปีพุทธศักราช 2545 จึงได้การแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปแรกขึ้นคือ พระมหาชัยวัฒน์ ญาณธโร(ประสานพันธ์) ป.ธ.9 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน

รายการพระ

พระศรีวรเวที ญาณธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระพิทักษ์พงษ์ ขนฺติวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2565

พระณรงค์วิทย์ วิชฺชาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-08-2565

พระสวาท คุณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระศักดิ์บรรจง อิทฺธิเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-08-2565

พระจักรรินทร์ สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระศักดิ์ดา สุขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-08-2565

พระจริยวัตร วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระท่อน วรชโย

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น