สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5383 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5832 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9077 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9918 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7606 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code บ้านเขิน

รหัสวัด

ชื่อวัด
บ้านเขิน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2476

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 06 เดือน สิงหาคม ปี 2506

ที่อยู่
5

เลขที่
33150073251

หมู่ที่
13

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
เขิน

เขต / อำเภอ
น้ำเกลี้ยง

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33130

เนื้อที่
8 ไร่ ไร่ - งาน 21 ตารางวา ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0995370848

โทรศัพท์
045655060

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 99

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กันยายน พ.ศ. 2565 14:48:44

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบ้านเขิน ตั้งเมื่อวันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ สังกัดมหานิกาย วัดบ้านเขินเป็นวัดที่มีอยู่ในทะเบียน ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมีสภาพเป็นวัดตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นมาก่อน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึ่งเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ได้ปกครองดูแลตลอดมา
 
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2565

พระทัน วชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระมหาสิงหา ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระบัญชา ฐิตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระคำกอน โสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

พระคำกอน ฉนฺทพโล

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

พระอลงกรณ์ อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2565

พระวีระ ธมฺมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

สามเณรวีระพัฒน์ แก้วมีมาก

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2565

สามเณรวีระพล พรมตา

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

สามเณรศรัณยู แดงอ่อน

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

พระวีระศักดิ์ โชติญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญสลากภัตร(...

วันที่จัดงาน : 10-09-2565

เปิดดู 18 ครั้ง

งานบุญมหาสังฆทา...

วันที่จัดงาน : 03-09-2565

เปิดดู 10 ครั้ง

วันอาสาฬหบูชา ป...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 18 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปเก่าแ...

ข้อมูลเมื่อ : 24-07-2565

เปิดดู 13 ครั้ง

เจดีย์หินบรรพบุ...

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

เปิดดู 15 ครั้ง

พระประธานองค์ให...

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

เปิดดู 16 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ศาลาบำเพ็ญกุศล

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

กุฏิรับรองพระอาคันตุกะ

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

กุฏิพระสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

เมรุ

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

ลานธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

ศาลาอเนกประสงค์หลังเล็ก

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น