สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8997 รูป
สามเณร
791 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7535 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code บ้านเขือง

รหัสวัด

ชื่อวัด
บ้านเขือง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน ปี 2551

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านโนนสมบูรณ์

เลขที่
25

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บึงบอน

เขต / อำเภอ
ยางชุมน้อย

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33190

เนื้อที่
8 ไร่ - งาน 14 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 20

ปรับปรุงล่าสุด : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 10:32:15

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด(โดยสังเขป)
ดังนี้ ประมาณปีพ.ศ2537ตอนนั้นยังเป็นวัดร้างโดยมรหลวงพ่อหนู โชติทตโต โดยมาบูรณะวัดเชืองร้างให้เจริญขึ้นโดยได้ตั้งชื่อที่พักสงฆ์ขึ้นมาเป็นวัดป่าไพสาลีในปี พ.ศ.2538 ต่อมาได้สร้างศาลาอเนกประสงค์ขึ้น1หลังหอระฆัง1หลังหอกลอง1หลังกุฎิสงฆ์3หลังต่อมาปี พ.ศ.2547 หลวงพ่อหนู โชติทตโตได้มรณะภาพลงทางคณะสงฆ์ได้มอบหมายให้พระอธิการบุญยัง อคฺคปญโญรักษาการแทนในตอนนั้นคต่อมาปี พ.ศ.2550ได้แต่งตั้งพระอธิการบุญยังเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้นเขียงคือพระครูวิสิฐปัญญาวุฒิต่อมาวัดป่าไพรสาลีได้ยกฐานะเป็นวัดบ้านเขียงในทะเบียนเดิมในวันที่13พฤศจิกายน2551เป็นต้นมา
ทำเนียบเจ้าอาวาส
1.หลวงปู่หนู โชติทตโต ปี พ.ศ.2537-2547
2..พระครูวิสิสิฐปัญญาวุฒิ ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบันนี้

รายการพระ

พระครูวิสิฐปัญญาวุฒิ อคฺคปญโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระกิติพงษ์ กิตติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น