สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code กลาง

รหัสวัด
04370109001

ชื่อวัด
กลาง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2335

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2340

ที่อยู่
วัดกลาง(บ้านน้ำปลีก)

เลขที่
227

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
น้ำปลีก

เขต / อำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ

จังหวัด
อำนาจเจริญ

ไปรษณีย์
37000

เนื้อที่
7 ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 102

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 13:29:26

ข้อมูลเมื่อ : 00:00:00

 
 
 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวรธรรมานุวัฒน์ วรธรรมโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2565

พระเฉลิมศักดิ์ สมาจาโจ

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2565

พระปิต ปญฺญาทโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2565

พระเพชรายุธ รกฺขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2565

พระการุณ วรชาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2565

พระนรินทร์ ปญฺจธโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2565

วิษณุ พุ่มเเก้ว

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

เปิดดู 40 ครั้ง

หอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

เปิดดู 40 ครั้ง

กุฏิสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

เจดีย์

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น