สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code กุงชัย

รหัสวัด
04370703005

ชื่อวัด
กุงชัย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2427

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2435

ที่อยู่
บ้านกุงชัย

เลขที่
-

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดงบัง

เขต / อำเภอ
ลืออำนาจ

จังหวัด
อำนาจเจริญ

ไปรษณีย์
37000

เนื้อที่
7 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 82

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 15:39:33

ข้อมูลเมื่อ : 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

        วัดกุงชัย  ต้ังเมื่อ พ.ศ 2427   การปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ  ๑. พระน้อย สุจริตฺโต  ๒. พระคำภา  ๓. พระบัน จันทร์กลิ่น  ๔. พระสุบิน คมฺภีโร  ๕. พระอุดร สมคิด  ๖. พระจ่อย ปริสุทโธ  ๗. พระบาน วงษ์คำ  ๘. พระสมบูรณ์  ๙. พระครูปรีชาพัฒนกิจ   ปัจจุบัน  พระอธิการ เฉลียว ปญญาวุโธ  เป็นเจ้าอาวาส   

รายการพระ

พระอธิการ เฉลียว ปญฺญาวุโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระ พรศักดิ์ วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระ จำปี ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระ ไพโรจน์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระ ธนโชติ โชติปญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระ สายันต์ สารธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระ แรม ปวโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

พระชินราช

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

เปิดดู 39 ครั้ง

อุโบสภ

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

เปิดดู 34 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น