สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์ศิลา

รหัสวัด
04370703003

ชื่อวัด
วัดโพธิ์ศิลา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2400

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2482

ที่อยู่
วัดโพธิ์ศิลา

เลขที่
109

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
เปือย

เขต / อำเภอ
ลืออำนาจ

จังหวัด
อำนาจเจริญ

ไปรษณีย์
37000

เนื้อที่
25 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0945430433

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 471

ปรับปรุงล่าสุด : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 23:46:35

ข้อมูลเมื่อ : 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดโพธิ์ศิลา ตั้งอยู่ที่บ้านเปือย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 ที่ตั้งวัดมีต้นโพธิ์เป็นจำนวนมาก และใบเสมาหินเก่าแก่มาก จึงเรียกชื่อวัดว่า วัดโพธิ์ศิลา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2428 ภายในบริเวณวัดมีเนินดินขนาดไม่ใหญ่นักปัจจุบันมีการลาดและเทพื้นด้วยปูนซิเมนต์บนเนินดินมีใบเสมาปักอยู่โดยปักเรียงเป็นแถวอย่างมีระเบียบส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่ชำรุดแตกหักมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่เพียง2ใบสลักลวดลายกลีบบัวที่ฐานส่วนใบสลักลายหม้อน้ำและยอดสถูปใบหนึ่งสลักลายรูปธรรมจักร ลักษณะเดียวกับที่พบที่วัดดงเฒ่าเก่าบ้านนาหมอม้า   ต.นาหมอม้า อ.เมืองและเมืองงิ้วบ้านชาด ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญบางใบนำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีใบเสมาเหล่านี้เป็นหลักฐานของวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในภาคอีสานซึ่งอาจกำหนดอายุได้ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13-15 วัดโพธิ์ศิลา มีแหล่งโบราณคดี "เสมาพันปี" สิ่งที่น่าสนใจในวัดคือใบเสมาสมัยทวาราวดีขนาดใหญ่ สร้างจากหินทรายขาว อายุประมาณ 1,000 ปี ราว พ.ศ. 1,200-1,300 ศิลปะขอมแบบไพรกเมง มีลักษณะเรียว ปลายแหลม คล้ายใบหอกป้าน ด้านล่างคอดส่วนฐานสลักลายดอกบัวบาน ใบเสมาเหนือแนวกลีบบัวสลัก แนวแกนเสมาคล้ายรูปสถูปจำลองหรือปลียอดสถูป ด้านล่างเป็นรูปหม้อน้ำตั้งซ้อนอยู่บนองค์ระฆังคว่ำ ถัดไปเป็นปล้อง มีแนวลวดลายบัวคั่นตรงกึ่งกลาง แกนเสมาสลักลายใบไม้ 3 แฉก หงายขึ้นรับลายดอกไม้ครึ่งดอก ในขอบวงโค้ง 3 วงเรียงต่อกันส่วนยอดเป็นพุ่มปลายแหลมเหมือนยอดธงมีอุบะห้อย ลวดลายกลีบบัว บนฐานเสมาได้รับอิทธิพลมาจากลายกลีบบัว ฐานพระพุทธรูปหรือธรรมจักรศิลปทวาราว ดีทางภาคกลางของประเทศไทย ส่วนลายดอกไม้ครึ่งดอกในวงโค้ง 3 วงที่เรียงต่อกันเป็นวงเดียวกันนั้นคล้ายคลึงกับ ลายดอกไม้ครึ่งดอกในวงโค้ง ที่ปรากฎอยู่บนฐานเทวดาซึ่งย่อตัวพนมมือ หันเข้าหาจุดกึ่งกลางของทับหลัง ซึ่งขุดพบที่บริเวณประตูด้านทิศตะวันออก ของปรางค์ทิศเหนือของปราสาทเขาน้อย สีชมพู อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2545 เล่ม 119 ตอนพิเศษ 131ง สิ่งสำคัญได้แก่ เป็นใบเสมาแผ่นหินทรายขาวทรงใบหอก อายุราวพุทธศตวรรษ 12-13 ซึ่งนักวิชาการระบุว่าเป็นศิลปะขอมแบบไพรกเมง ที่วัดโพธิ์ศรีนี้ถือเป็นกลุ่มเสมากลุ่มที่ 1 และยังมีเสมากลุ่มที่ 2 ที่วัดป่าเรไร และกลุ่มที่ 3 ที่หลังโรงเรียนเปือยหัวดง

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูอุดมโพธิกิจ (สยาม) อุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-09-2566

พระเสกสรรค์ อานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระพร เตชปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2566

พระแอ้ว ทีปโก

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระสุข สญฺญโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระอดุลย์ สนฺตจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระนาม อโสโก

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระไมตรี ฐิตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2566

ศนธน โฆสธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-09-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

พิธีทำบุญตักบาตร

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

วันอาสาฬหบูชา๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู 96 ครั้ง

ร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดโพธิ์ศิลา2565

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู 69 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

แห่พระเวสสันดร

วันที่จัดงาน : 11-03-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

สมเด็จวัดโพธิ์(...

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู 89 ครั้ง

เสมาพันปี

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ทำบุญวันเสาร์ขอ...

ข้อมูลเมื่อ 13-07-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

กลุ่มสัจจะสะสมท...

ข้อมูลเมื่อ 13-07-2565

เปิดดู 61 ครั้ง

แม่ออกจำศีลเจริ...

ข้อมูลเมื่อ 13-07-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

กิจกรรมเยาวชน

ข้อมูลเมื่อ 13-07-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

กิจกรรมตักบาตรท...

ข้อมูลเมื่อ 13-07-2565

เปิดดู 49 ครั้ง

รำเสมาพันปี

ข้อมูลเมื่อ 13-07-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

สาระธรรม

หนังสือสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู 192 ครั้ง

สื่อมีเดีย

เรื่อง พุทธศาสน...

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

เยาวชนเข้าค่ายป...

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โบราณสถานเสมาพันปี

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น