สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5383 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5832 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9077 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9918 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7606 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีชมภู่

รหัสวัด
04370302004

ชื่อวัด
วัดศรีชมภู่

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2447

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2503

ที่อยู่
บ้านนาหว้า

เลขที่
196

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
อรุณประเสริฐ

แขวง / ตำบล
นาหว้า

เขต / อำเภอ
ปทุมราชวงศา

จังหวัด
อำนาจเจริญ

ไปรษณีย์
37110

เนื้อที่
52 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0849625473

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 71

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 09:08:47

ข้อมูลเมื่อ : 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

​วัดศรีชมภู่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๙๖ หมู่ที่ ๒  บ้านนาหว้า  ตำบลนาหว้า  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย เนื้อที่วัด ๕๒ ไร่มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน  ๑ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่  (ปัจจุบันให้เทศบาลตำบลนาหว้าดำเนินการบริหารสาธารณะประโยชน์ เป็นตลาดสด) วัดศรีชมภู่  ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓  เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๔ เมตร ยาว ๔๖ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส ดังนี้
          รูปที่๑  พระพัง           กลฺยาโณ         พ.ศ. ๒๔๔๗ – ๒๔๕๗
          รูปที่๒  พระขาว         อนาลโย                   พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๖๔
          รูปที่๓  พระพุฒ                    ธมฺมโชโต        พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๔๗๔
          รูปที่๔  พระลอน         กนฺตสีโล         พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๔๘๒
          รูปที่๕  พระกุลี           โกวิโท            พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๙
          รูปที่๖  พระแซง         อมโร             พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๐
          รูปที่๗  พระแหว่น       อภิจาโร          พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๐๐
          รูปที่๘  พระพุฒธา       สุกฺกธมฺโม        พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๗
          รูปที่๙  พระครูพิทยาประสาธน์           พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๔๑
          รูปที่๑๐          พระครูสุทธิวรธรรม                พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๘
          รูปที่๑๑          พระครูสิริวรานุกูล                 พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน
อาคารเสนาสนะในวัดศรีชมภู่
          -อุโบสถ อาคารคอนกรีต กว้าง ๗ เมตร  ยาว ๒๑ เมตร สร้าง พ.ศ. ๓๕๑๕
          -ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๗
          -ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง
          -กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๔ หลัง
          -เมรุ สร้างด้วยคอนกรีตมาตรฐาน
ปูชนียวัตถุที่สำคัญ
          -พระประธาน ประดิษฐานในพระอุโบสถ ๑ องค์
          -พระพุทธ จำนวน ๑๐ องค์
 
 
 
หน่วยงาน / องค์กร กิจกรรมที่ดำเนินการและจัดตั้งในวัดศรีชมภู่
          ๑. ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีชมภู่
          ๒. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีชมภู่
          ๓. เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจเจริญแหล่งที่ ๕
          ๔. โครงการลานธรรมลานวิธี วัดศรีชมภู่
          ๕. ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะวันมาฆบูชา
              วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  เป็นต้น
          ๖. การจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น  งานขึ้นปีใหม่  งานศพ  งานบวช 
              งานบุญผะเหวด   งานสงกรานต์  งานบุญบั้งไฟ  งานลอยกระทง  งานบุญข้าวสาก
              ข้าวประดับ ฯ
          ๗. การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ การประชุมพระสังฆาธิการ การประชุมของหน่วยงาน       ราชการในชุมชน การจัดกิจกรรมด้านศีลธรรม จริยธรรม
          ๘. การจัดการด้านการศึกษา การจัดการศึกษาธรรม แผนกธรรม ของภิกษาสามเณร วัดศรีชมภู่การจัดการเรียนรู้ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การเผยแผ่ ศีลธรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ฯ
          ๙. เป็นสถานที่ในการจัดงานสำคัญของรัฐ เช่น งานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จ                 พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
          -   พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         
           
 
 

 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสิริวรานุกูล เตชวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระดาวิทย์ ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระปลัดนนทวัตร์ ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระณรงค์ กตปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2565

พระสมุห์บริบูรณ์ ถาวรสทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2565

พระสมบูรณ์ ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2565

พระสุวรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2565

พระกันญา

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2565

พระวรรณกร วิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2565

พระอนุภาพ กนฺตสีโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2565

พระบุญหลาย สุทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญมหาชาติ

วันที่จัดงาน : 30-03-2565

เปิดดู 10 ครั้ง

บวชเฉลิมพระเกีย...

วันที่จัดงาน : 01-04-2565

เปิดดู 13 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดร่มรื่น

ข้อมูลเมื่อ 06-07-2565

เปิดดู 24 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น