สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ตับเต่าเก่า

รหัสวัด
04350102011

ชื่อวัด
ตับเต่าเก่า

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2529

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านตับเต่า

เลขที่
383

หมู่ที่
12

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
น้ำคำใหญ่

เขต / อำเภอ
เมืองยโสธร

จังหวัด
ยโสธร

ไปรษณีย์
35000

เนื้อที่
12 ไร่ - งาน 23 ตารางวา

มือถือ
0882985668

จำนวนเข้าดู : 14

ปรับปรุงล่าสุด : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 10:13:04

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:58:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เดิมวัดตับเต่าเก่าสร้างขึ้นมานานแล้ว แต่ไม่มีการบันทึกประวัติเอาไว้ มีเพียงคำบอกเล่าจากผู้สูงอายุ วัดตับเต่าเก่า สร้างขึ้นก่อนวัดตับเต่า เพราะสมัยนั้นพวกพ่อค้าจากจังหวัดสกลนครมาค้าขายสินค้า ได้มาพักอาศัยอยู่ใกล้ๆที่แห่งนี้ ก่อนเดิมที่คือหมู่บ้านหนองสิม บ้านเหล่าบูด บ้านหนองผือ ต่อมาหมู่บ้านเหล่านี้ เกิดโรคฝีดาษ สองครั้ง ทำให้ชาาวบ้านเจ็บป่วยตายเป็นจำนวนมาก จึงพากันย้ายมาอยู่ ป่าดงยาง ซึ่งปัจจุบัน คือวัดตับเต่าเก่า หลังมาอยู่กันไม่นาน ก็เกิดโรคระบายอีกครั้ง จึงพากันย้ายไปอยู่ หนองตับเต่า ปัจจุบัน คือบ้านตับเต่า ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลกัน ต่อมาหลังโรคระบายหยุดจึงได้พากันมาบูรณวัดตับเต่าเก่าขึ้นใหม่ เมื่อ พศ.๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบัน

รายการพระ

เจ้าอธิการจำปี ธีรปญโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2565

พระสมพงษ์ ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระสมบูรณ์ เทวสโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระไพบูรณ์ สมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2565

พระสำราญ กิตฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระกิตติศักดิ์ อภิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปปางมา...

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

เปิดดู 5 ครั้ง

พระพุทธรูปปาง ม...

ข้อมูลเมื่อ : 17-09-2565

เปิดดู 5 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น