สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดกระแซง

รหัสวัด
04332003001

ชื่อวัด
วัดกระแซง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2436

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม ปี 2538

ที่อยู่
บ้านกระแซง

เลขที่
1

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ตำแย

เขต / อำเภอ
พยุห์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33230

เนื้อที่
14 ไร่ - งาน 87 ตารางวา

มือถือ
0896303415

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 149

ปรับปรุงล่าสุด : 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 14:27:56

ข้อมูลเมื่อ : 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 09:07:52

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

   วัดกระแซง ชื่อที่ชาวบ้านเรียกวัดกระแซงน้อย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านกระแซง ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์หมายเลข 089-6303415
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
   การตั้งวัดเป็นวัดที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2486 ซึ่งเป็นวัดที่กกระทรวงศึกษาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช 2484 มีผลบังคับใช้ ได้ตั้งวัดเมื่อ 10 มกราคม พ.ศ.2485  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร
ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา
อาคารเสนสนะต่างๆดังนี้
1.อุโบสถ หลังกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2531
2.ศาลาการเปรียญ 2 หลัง กว้าง 12 เมตร ยาว 21เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2517
3.กุฏิสงฆ์ จำนวน 7 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง และตึก 2 หลัง
4.ศาลาเอนกประสงค์กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539
5.ศาลาบำเพ็ญกุศล 2 หลัง สร้างด้วยนกรีต 1 หลัง สร้างด้วยไม้ 1 หลัง
การศึกษา ได้มีการเปิดสอน
 1. โรงเรียนพระปริยัติแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2507
 2. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2538
 3. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2537
 4. โรงเรียนผู้ใหญ่ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2544
นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้คือ มีศาลเจ้าปู่ จำนวน 1 หลัง
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 1 หลัง ศาลาโรงธรรมจำนวน 1 หลัง มีพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านจำนวน 1 หลัง มีศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน 1 หลัง
ทำเนียบเจ้าอาวาส
รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่รูปแรกจนถึงปัจจุบัน จำนวน 11 รูป
รูปที่ 1 พระอธิการเม็ง จิตฺตโร  (พ.ศ. 2474 - 2479)
รูปที่ 2 พระอธิการเสาร์ สจิตฺโต  (พ.ศ. 2479 - 2475)
รูปที่ 3 พระอธิการหนู จนฺทโชโต  (พ.ศ. 2485 - 2490)
รูปที่ 4 พระอธิการบุญกอง กนฺตสีโล  (พ.ศ. 2490 - 2498)
รูปที่ 5 พระสมยศ ยโสธโร  (พ.ศ. 2498 - 2500)
รูปที่ 6 พระอธิการน้อย จนฺทาโภ  (พ.ศ. 2500 - 2509)
รูปที่ 7 พระตุ ธีรปญฺโญ  (พ.ศ. 2509 - 2511)
รูปที่ 8 พระเหมาะ อุตฺตโม   (พ.ศ. 2511 - 2518)
รูปที่ 9 พระครูประทีปธรรมวิมล  (พ.ศ. 2518 - 2558)
รูปที่ 11 พระครูสุมนพัฒนานุกูล  (พ.ศ. 2561 - 2561)
รูปที่ 12 พรครูพิธานธรรมวัฒน์  (พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ตราตั้งวิสุงคามสีมา (183.82 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โล่ห์รางวัล วัดพัฒนาตัวอย่าง (270.01 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : โล่ห์รางวัล วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น (266.06 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูพิธานธรรมวัฒน์ ยโสธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระครูสุมนพัฒนานุกูล ทนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระมหาวชิตย์ วชิรญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2565

พระศรี ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระพันธ์ ภทฺธสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระปรี วรโภ

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระสุระชัย ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระเสมือน ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระสะอาด สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระพันธ์ ผลปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระจักกิด จนฺทวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระสวาสดิ์ ชยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระแสวง หิริธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระชนายงค์ ขินฺนว๋โส

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

สามเณรณัฐวุฒิ แสงทอง

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระณัฐพร พุทฺธสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระมหาทรงชัย มหาชยเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระเด็ก สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระมา นนฺทจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระคมสัน ขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระธีระศักดิ์ ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลเจ้าปู่ตา

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

เปิดดู 26 ครั้ง

โกศบูรพาจารย์ (...

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

พระประธานประจำศ...

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

พระประธาน ประจำ...

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

เปิดดู 32 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ศาลาบำเพ็ญกุศล

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ศาลาหอมสิน

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

เมรุ

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ศาลาเอนกประสงค์

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

โรงเก็บของ

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

กุกิสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

กุฏิสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

กุฏิสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ศาลาการเปรียญ (หลังเก่า)

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

กุฏิเรือนไทย

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

กุฏิสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น