สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5383 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5832 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9077 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9918 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7606 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีจอมพล

รหัสวัด
04490504002

ชื่อวัด
วัดศรีจอมพล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดศรีจอมพล

เลขที่
168

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
คำชะอี-หนองสูง

แขวง / ตำบล
คำชะอี

เขต / อำเภอ
คำชะอี

จังหวัด
มุกดาหาร

ไปรษณีย์
49110

เนื้อที่
3 ไร่ - งาน 20 ตารางวา

มือถือ
0935628704

จำนวนเข้าดู : 21

ปรับปรุงล่าสุด : 26 กันยายน พ.ศ. 2565 16:54:15

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีจอมพล ตั้งอยู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๙ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัด มุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๖๓ เมตร ทิศใต้ประมาณ ๖๕ เมตร ทิศตะวันออกประมาณ ๗๔ เมตร ทิศตะวันตกประมาณ ๗๔ เมตร มีที่ธรณีสงฆ์ จํานวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๘๔๔, ๑๘๔๓, ๑๘๔๕, ๑๘๔๖ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๘.๔๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง ประมาณ ๑.๕ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ โรงครัว ห้องน้ำ

วัดศรีจอมพล ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุง ตามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ การบริหารและการปกครอง
มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระแดง/ไม่ทราบฉายา/พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๕๐๘
รูปที่ ๒ พระกล้วย/ไม่ทราบฉายา/พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๒
รูปที่ ๓ พระแขม (ไหล)/ไม่ทราบฉายา/พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๗
รูปที่ ๔ พระสอน/ไม่ทราบฉายา/พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๐
รูปที่ ๕ พระน้อย/ไม่ทราบฉายา/พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๕
รูปที่ ๖ พระเบี้ยวไม่ทราบฉายา/พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๐
รูปที่ ๗ พระตั้ง ชิตปุญโญ/พ.ศ. ๒๕๓๐-ไม่ทราบ พ.ศ.
รูปที่ ๘ พระอธิการเลี้ยว ริมไล ไม่ทราบปี พ.ศ.- ถึง พ.ศ.๒๕๕๖
รูปที่ ๙ พระปราศรัย ปภสฺสโร/๒๕๖๒-ปัจจุบันเป็นต้นมา
มีไวยาวัจกร ๓ ท่าน คือ
๑.นายบุญบำ ผิวขำ อยู่บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทราย ตำบลตำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
๒.นายสมัคร เสียงล้ำ อยู่บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยทราย ตำบลตำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
๓.นายคันซิต เสียงล้ำ อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
และกรรมการดูแลวัดอีก ๒๐ ท่าน เช่น
๑.นายสมบัติ ผิวขำ อดีตนายกองค์การบริการส่วนตำบลคำชะอี
๒.นายภักดี เสียงล้ำ ผู้ใหญ่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๓
๓.นายเฉลียว สุวรรณมงคล ผู้ใหญ่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๙
๔.นายสอง ผิวขำ ผู้ใหญ่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๑๒
๕.นายเสน่ห์ ผิวขำ ผู้ใหญ่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๑๓
เป็นต้น แต่ตั้งไวยาวัจกรและกรรมการวัดศรีจอมพล เมื้อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
การศึกษา มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการปราศรัย ปภัสสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น