สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8993 รูป
สามเณร
801 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9837 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7516 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีนวนบุปผาราม

รหัสวัด
04490511004

ชื่อวัด
วัดศรีนวนบุปผาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านเหล่าสร้างถ่อ

เลขที่
29

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
เหล่าสร้างถ่อ

เขต / อำเภอ
คำชะอี

จังหวัด
มุกดาหาร

ไปรษณีย์
49110

เนื้อที่
4 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา

Line
0885734281

มือถือ
0885734281

โทรศัพท์
0962058971

จำนวนเข้าดู : 80

ปรับปรุงล่าสุด : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 19:15:48

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีนวนบุปผาราม ตั้งอยู่บ้านเหล่าสร้างถ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ดารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๓๐๔ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๒ เส้น ๙๙ วา จดที่ดินนายบุปผา คนเพียร ทิศใต้ประมาณ ๒ เส้น ๑๑๙ วา จดที่ดิน นายศรีนวน พันนุมา ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้น ๑๐๐ วา จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตกประมาณ ๒ เส้น ๑๐๐ วา จดที่นายศรีนวน พันนุมา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๓ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๔ ฉางข้าวประจำหมู่บ้าน ถังเก็บน้ำ และบ่อน้ำบาดาล ปูชนียวัตถุ มี พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง ๘o เซนดิเมตร จำนวน ๒ องค์
วัดศรีนวนบุปผาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยนายศรีนวน พันนุมา และ นายบุปผา คนเพียร พร้อมด้วยทายาทได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด และตั้งชื่อวัดตามชื่อของผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เทำที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระเหรียญ พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๔๙๘ รูปที่ ๒ พระสี พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๒ รูปที่ ๓ พระเจียง พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๔ รูปที่ ๔ พระเกียน พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๖ รูปที่ ๕ พระยงค์ พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๙ รูปที่ ๖ พระ ดำเนิน พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔ รูปที่ 3 พระหนูจร ปกสุสโร พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๘ รูปที่ ๘ พระอรุณ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๕ รูปที่ ๙ พระคำ พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๔ รูปที่ ๑๐. พระบัวลา ธมมธโร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูจารุวรรณโกศล

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2566

พระกง จนฺทวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2565

เปิดดู 278 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น