สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ศรีบุญเรือง

รหัสวัด
04490102001

ชื่อวัด
ศรีบุญเรือง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ศรีบุญเรือง

เขต / อำเภอ
เมืองมุกดาหาร

จังหวัด
มุกดาหาร

ไปรษณีย์
49000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 145

ปรับปรุงล่าสุด : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 21:32:10

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระราชรัตนโมลี กตปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

สามเณรณัฐวุฒิ ชาเครือ

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

สามเณรอภิรักษ์ แง่พรหม

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

สามเณรพิสิษฐ์ภณ เชื้อคำฮค

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

สามเณรศุภกร โทนุวงศ์

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

สามเณรโชคชัย สกุลไทย

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

สามเณรธีระชัย พานแก้ว

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

สมเณรธีรภัทร พานแก้ว

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

สามเณรอภิชาต แง่พรม

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

สามเณรทนัญชัย คล่องแคล่ว

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

สามเณรห้วยงาม คนหาญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

สามเณรจุลจักร เชื้อคำเพ็ง

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

สามเณรสาริน เชื้อคำฮค

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

สามเณรอัศนี เวียงสมุทร

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

พระดี -

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

พระมะโน -

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

พระมหาศุภศักดิ์ -

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

พระภูมินทร์ -

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

พระมหาสุธี -

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

พระณัฐพงศ์ -

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น