สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code สว่างป่งเชือก

รหัสวัด
04490601006

ชื่อวัด
สว่างป่งเชือก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
สำนักสงฆ์

วันตั้งวัด
วันที่ 28 เดือน มิถุนายน ปี 2535

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านโนนสว่าง

เลขที่
73

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หว้านใหญ่

เขต / อำเภอ
หว้านใหญ่

จังหวัด
มุกดาหาร

ไปรษณีย์
49150

เนื้อที่
21 ไร่ - งาน - ตารางวา

โทรศัพท์
0954524417

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 168

ปรับปรุงล่าสุด : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 12:03:27

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสว่างปงเชือก     ตั้งอยู่บ้านโนนสว่าง    หมู่ที่  ๑๐    ตำบลหว้านใหญ่     อำเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่   ๒๑  ไร่  อาณาเขตทิศเหนือ  จรดที่ดินของนางกง   ทิศใต้ จรดที่ดินของนางโสม  ทิศตะวันออก  จรดอ่างเก็บน้ำห้วยคูดิน  ทิศตะวันตก  จรดถนน   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย   ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว ๒๕  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  ๒๕๒๕   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์    จำนวน  ๑  หลัง  เป็นอาคารไม้  สร้าง  พ.ศ. ๒๕๒๔
วัดสว่างปงเชือก  ตั้งเมื่อ  วันที่ ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๕  การบริหารและการปกครอง
มีเจ้าอาวาส  รูปแรก  คือ  พระคำ   กตปุญโญ  ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็นต้นมา  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ   พ.ศ.  ๒๕๓๕  รูปที่ ๒ พระอธิการบุญหนา  จารุธมฺโม ปัจจุบันพระอธิการพินิจ ฐานากโร เจ้าอาวาส

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (341.27 kb)

รายการพระ

พระอธิการพินิจ ฐานากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรัตนรังส...

ข้อมูลเมื่อ : 10-08-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น