สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8977 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9820 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7506 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code สุวรรณาราม

รหัสวัด
04490307001

ชื่อวัด
สุวรรณาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2451

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 07 เดือน ธันวาคม ปี 2549

ที่อยู่
บ้านนาคำน้อย

เลขที่
-

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านแก้ง

เขต / อำเภอ
ดอนตาล

จังหวัด
มุกดาหาร

ไปรษณีย์
49120

เนื้อที่
7 ไร่ 2 งาน 72.00 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 67

ปรับปรุงล่าสุด : 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 17:25:34

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสุวรรณาราม

ตั้งอยู่
บ้านนาคำน้อย หมูที่ ๔ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ หนตะวันออก

พื้นที่วัด
มีเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ ๒ งาน ๗๒ วา

อาณาเขต
ทิศเหนือ ประมาณ ๒ เส้น ๙ วา ๒ ศอกจดทางสาธารณะ
ทิศใต้ ประมาณ ๒ เส้น ๑๑ วา จดทางสาธารณะ
ทิศตะวันออก  ประมาณ ๒ เส้น ๑๖ วา ๓ ศอก จดทางสาธารณะ
ทิศตะวันตก  ประมาณ ๒ เส้น ๑๖ วา ๓ ศอก จดทางสาธารณะ และที่ธรณีสงฆ์

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่


อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
ศาลาการเปรียญ
กุฏิสงฆ์
อุโบสถ
ศาลาเอนกประสงค์
โรงครัว
ห้องน้ำ ห้องสุขา

ปูชนียวัตถุ
พระประธานหล่อด้วยทองสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๒๕
พระพุทธรูปทองสำริด ขนาดหน้าตัก กว้าง ๓๐ นิ้ว ๑ องค์ สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๒๘

ศาสนสถานศาสนวัตถุ
หลวงปู่พระพุทไธศวรรย์ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ โดยท่านเจ้าคุณหลวงปู่ พระพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานสนับสนุนพระครูปลัดวราวุธ ธมฺมรํสีในการสร้าง ไว้เป็นพุทธบูชาและเป็นอนุสรณ์

ประวัติความเป็นมา
..วัดสุวรรณาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑ ชาวบ้านนาคำน้อยร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้น โดยการนำของพระบุ ซึ่งจาริกมาจากบ้านท่าไคร้ เดิมเป็นสำนักสงฆ์ เดิมนั้นขึ้นสังกัดอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม หลังยุบเมืองมุกดาหารลงเป็นอำเภอได้ ๑ ปี
..ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๖ ตำบลดอนตาลยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอดอนตาล จังหวัดนครพนม เดิมชื่อหมู่บ้านชื่อบ้านลิงส่อง ทางการเห็นว่าควรเปลี่ยนเลยมีการเปลี่ยนชื่อตามสิ่งที่มีอยู่คือตาน้ำผุดว่า "บ้านนาคำน้อย" ดังนี้จึงเรียกว่า "วัดบ้านนาคำน้อย" ตามชื่อหมู่บ้าน
..ในปีพ.ศ.๒๕๑๗ มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอดอนตาลเป็นอำเภอดอนตาล จังหวัดนครพนม วัดแห่งนี้จึงควบรวมเข้าอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอดอนตาล พระอธิการคำภี เป็นเจ้าอาวาส ได้พัฒนาวัดวาอาราม
จนเป็นที่รวมใจศรัทธาญาติโยม และในละแวกใกล้เคียง ซึ่งมีหลวงปู่ทอง กตปุญฺโญ บ้านแก้งก็มีส่วนมาร่วมสร้างศรัทธาบารมีแผ่ขยายมายังบ้านนาคำน้อยและคำเตาเหล็ก และคำว่า "คำ"ในภาษาแถบดินแดนอีสานล้านช้าง ตรงกับคำว่า "ทองคำ" หรือ แปลว่าบ่อน้ำที่มีตาน้ำไหลผุดอยู่ตลอดปีแต่เป็นบ่อเล็กๆและได้ด่ื่มกินกันตลอดปีตามชื่อหมู่บ้าน จึงได้นำมาตั้งชื่อวัดนี้ว่า "วัดสุวรรณาราม" อารามที่ล้ำค่าดั่งทองคำ ที่อยู่อันเป็นสิ่งล้ำค่าของพระภิกษุสามเณรตลอดจนพุทธศาสนิกชน เปรียบดั่งขุมทองของท้าวเวสสุรรณผู้ปกปักรักษาทิศเหนือและเป็นผู้ใหญ่ในการปกครองแห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานั่นเอง
..ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๕ อำเภอมุกดาหาร ประกาศยกฐานะเป็นจังหวัดที่ ๗๓ แห่งราชอาณาจักรไทย ชื่อว่า "จังหวัดมุกดาหาร" และเป็นปีเดียวกันกับพระพรมมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส  ต่อมาเจ้าอาวาสรุ่นต่อมาจึงมีการสร้างอุโบสถใช้เวลาหลายปีในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จราวๆ ปี พ.ศ.๒๕๔๖
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ และว่างเว้นเจ้าอาวาสมาหลายปี มีแต่ตำแหน่งรักษาการ และมีพระไปๆ มาๆ หรือจาริกมาพัก
..จนกระทั่งปีพ.ศ.๒๕๖๒คณะสงฆ์ตำบลบ้านแก้งได้มีการแต่งตั้งพระครูสมุห์วราวุธ ธมฺมรํสี เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง มาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส แล้วท่านก็ลาออกจากการเป็นเลขานุการ รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เมื่อปีพ.ศ.๒๕๖๓ (ก่อนช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙หรือโควิด-๑๙)ในเวลาต่อมาเป็นฐานานุกรมที่พระครูปลัดวราวุธ ธมฺมรํสี เป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รูปปัจจุบัน


การบริหาร และการปกครอง
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระบุ      ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๑-๒๔๕๘
รูปที่ ๒ พระพร     ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๘-๒๕๐๕
รูปที่ ๓ พระสว่าง   ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๐๙
รูปที่ ๔ พระคำภี    ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๒๕
รูปที่ ๕ พระพรมมา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๓๕
รูปที่ ๖ พระพรม   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๕๐
รูปที่ ๗ พระครูปลัดวราวุธ ธมฺมรํสี  ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๖๓ - ปัจจุบัน

การศึกษาสงเคราะห์
มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
โรงเรียนผู้ใหญ่วัดเปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙

การสาธารณูปการ
สร้างกุฏิเจ้าอาวาสใหม่ ๑หลัง โดยพระครูปลัดวราวุธ ธมฺมรํสี พ.ศ.๒๕๖๔
สร้างห้องน้ำใหม่ โดยพระครูปลัดวราวุธ ธมฺมรํสี พ.ศ.๒๕๖๕
บูรณะกำแพงที่พัง พ.ศ.๒๕๖๖

 

รายการพระ

พระครูปลัดวราวุธ ธมฺมรํสี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อใหญ่พระพ...

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู 22 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น