สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8993 รูป
สามเณร
801 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9837 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7516 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code กกต้อง

รหัสวัด
04480101014

ชื่อวัด
กกต้อง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2527

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน มีนาคม ปี 2533

ที่อยู่
บ้านกกต้อง

เลขที่
31

หมู่ที่
-

ซอย
สุขาวดี

ถนน
นครพนม-ท่าอุเทน

แขวง / ตำบล
อาจสามารถ

เขต / อำเภอ
เมืองนครพนม

จังหวัด
นครพนม

ไปรษณีย์
48000

เนื้อที่
10 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา

มือถือ
097 960 9898

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จำนวนเข้าดู : 56

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 13:56:02

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

รายการพระ

พระครูวิชิตพัฒนคุณ วิชโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

พระครูสารธรรมวิจิตร สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

พระพิชิตพล เตชพโล

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระฉัตรชัย โชติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระพนมพร อภิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-07-2565

พระณิชพล อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-07-2565

พระจักรพงศ์ ขนฺติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระปรัชญา อคฺคปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น