สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดนาซอพัฒนา

รหัสวัด
04481006006

ชื่อวัด
วัดนาซอพัฒนา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2395

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านาซอ

เลขที่
143

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โพนจาน

เขต / อำเภอ
โพนสวรรค์

จังหวัด
นครพนม

ไปรษณีย์
48190

เนื้อที่
19 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา

มือถือ
๐๙๘ ๖๕๓ ๙๘๑๒

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 154

ปรับปรุงล่าสุด : 16 กันยายน พ.ศ. 2566 13:51:11

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดนาซอพัฒนา
 
           วัดนาซอพัฒนา  รหัสวัด ๐๔๔๘๑๐๐๖๐๐๖ ตั้งอยู่บ้านนาซอ  เลขที่  ๑๔๓  หมู่ที่ ๑    ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม    
สังกัดคณะสงฆ์  มหานิกาย 
ที่ดินตั้งวัด  มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา 
โฉนดที่ดินเลขที่ (อยู่ในระหว่างการขอออกโฉนดที่ดิน) 
อาณาเขต 
                          ทิศเหนือ              จดทุ่งนา
                          ทิศใต้                  จดทางสาธารณะ
                          ทิศตะวันออก         จดทุ่งนา
                          ทิศตะวันตก            จดทางสาธารณะ
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารไม้พื้นคอนกรีต
กุฏิสงฆ์   จำนวน ๒ หลัง  กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร
ศาลาบาเพ็ญกุศล   กว้าง ๑๒  เมตร ยาว  ๒๕ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ปูชนียวัตถุ  พระประธาน ๓ องค์   หน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้ว ปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
ประวัติวัดโดยสังเขป 
วัดนาซอพัฒนา  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕ ชาวบ้านเรียกว่า วัดนาซอ ชาวบ้านนาซอโดยการนำของนายคำ และนายสวาท ต้อนโสกรี
ได้ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้น
 
การบริหารและการปกครอง
ลำดับเจ้าอาวาสเท่าที่ทรายตั้งแต่อดีต ถึง ปัจจุบัน  ดังนี้
รูปที่ ๑ พระบุตรดา วรธมฺโม พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๕
 รูปที่ ๒ พระสัญญา ปสุโต พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๘
 รูปที่ ๓ พระแถม กมโล พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๒
 รูปที่ ๔ พระพาดี อาภากาโร พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๖
 รูปที่ ๕ พระครูสุธรรมพัฒโนดม ๒๕๕๐-ถึง ปัจจุบัน

                                                                                                                     
 ข้อมูล  ณ  วันที่   ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖

                                                                                                                 
 

รายการพระ

พระครูสุธรรมพัฒโนดม จรณธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2565

พระชรินทร์ วชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

พระชัชปกรณ์เทพ อตฺตทนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

กิจกรรมพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส (Big Cleaning Day)

ข้อมูลเมื่อ : 25-08-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น