สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8993 รูป
สามเณร
801 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9837 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7516 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านสำโรง

รหัสวัด
04330405015

ชื่อวัด
วัดบ้านสำโรง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม ปี 2552

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564

ที่อยู่
บ้านสำโรง

เลขที่
132

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สังเม็ก

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
11 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา

Line
0614935729

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0614935729

จำนวนเข้าดู : 30

ปรับปรุงล่าสุด : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 17:57:42

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด (โดยสังเขป)
                วัด   บ้านสำโรง     ตั้งวัดเมื่อวันที่   21   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2552
            เริ่มสร้างวัดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2506 โดยมี  พระเลิศ  ปภากโร มาจากวัดเดียงตะวันตก  ได้นำพาชาวบ้านสำโรงสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น  ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ เลขที่  132  หมู่ที่ 4 ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ในเขตปฎิรูปที่ดินโครงการป่าเขาพระวิหาร (E) ซึ่งคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยเลขาธิการสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี นายโกวิทย์  จันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา 7 ว. ในขณะนั้น ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้าง วัดบ้านสำโรง มีจำนวนเนื้อที่  11  ไร่  2  งาน  74  ตารางวา  โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  ต่อมาในปีพ.ศ.2552  นายเสน   ประจันทร์  ได้ทำเรื่องขอ อนุญาตสร้างวัด และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดในปีเดียวกัน  เมื่อได้สร้างเสนาสนะขึ้นสมควรเป็นที่พำนับของพระภิกษุได้แล้ว  ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามว่า “วัดบ้านสำโรง” จนถึงปัจจุบันนี้
 
                ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ เมื่อวันที่   10   เดือน    กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2564
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง     30      เมตร     ยาว      45   เมตร
 
การบริหารและการปกครอง
-   ลำดับเจ้าอาวาสและรักษาการแทนเจ้าอาวาส ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
1.       พระอธิการวิเชน            ฐานิโย             เป็นเจ้าอาวาส    พ.ศ.2557 - 2558
พระอธิการอำพร           อาสโภ            เป็นเจ้าอาวาส    พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดินวัด (643.94 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : ใบวิสูงคามสีมา (521.33 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการอำพร อาสโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

พระทวี ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

พระนิพัทธ์ สุธมโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

พระสุริยา จนฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

พระรัตรณะ คุณสมฺปญฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2565

พระชนาธิป ฐิตวิโส

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น