สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีชมภู

รหัสวัด
04480902003

ชื่อวัด
วัดศรีชมภู

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2448

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 08 เดือน พฤศจิกายน ปี 2526

ที่อยู่
วัดศรีชมภู บ้านอูนนา

เลขที่
120

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นางัว

เขต / อำเภอ
นาหว้า

จังหวัด
นครพนม

ไปรษณีย์
48180

เนื้อที่
4 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นมูลนิธิ

จำนวนเข้าดู : 414

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 13:54:42

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

                                                                             วัดศรีชมภู     
                   วัดศรีชมภู  รหัสวัด  ๐๔๔๘๐๙๐๒๐๐๓  ตั้งอยู่ที่บ้านอูนนา  เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลนางัว    อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีดินที่ตั้งวัด  มีเนื้อที่  ๔ ไร่  ๒ งาน ๔๘  ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๗๘๘  และ เลขที่  ๑๑๗๙๐             
อาณาเขต        ทิศเหนือ                   จดทางสาธารณประโยชน์               
                      ทิศใต้                       จดทางสาธารณประโยชน์               
                      ทิศตะวันออก              จดทางสาธารณประโยชน์              
                      ทิศตะวันตก                จดทางสาธารณประโยชน์                
ที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๒   แปลง  มีเนื้อที่ -  ไร่  ๑ งาน  ๗๕   ตารางวา     โฉนดที่ดิน   เลขที่  ๑๑๗๘๙   ที่ธรณีสงฆ์อีก ๑  แปลง   ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
                   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ        กว้าง ๑๑.๘๖  เมตร   ยาว  ๒๑.๘๘  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐    
ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๑๔.๒๐ เมตร  ยาว ๑๗.๘๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑   
หอสวดมนต์     กว้าง  ๕.๒๔  เมตร   ยาว ๗.๕๗  เมตร   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗    
กุฏิสงฆ์ จำนวน    ๒  หลัง   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  และเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  
วิหาร    กว้าง ๔.๖๕  เมตร   ยาว  ๒๙.๔๙  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓
ศาลาอเนกประสงค์     กว้าง  ๗  เมตร  ยาว ๑๔.๖๔  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๓.๗๓ เมตร  ยาว ๓๐.๔๕ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓  
               นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้
               โรงครัว       จำนวน   ๑ หลัง   
               เรือนเก็บพัสดุ จำนวน  ๑ หลัง 
               - ในบริเวณวัดยังมี  เสนาสนะที่สำคัญ  คือ  อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมภู  ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี   (ขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)   เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิด  เมื่อวันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  และ  อาคารพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณวัดศรีชมภู ซึ่งเป็นที่เก็บวัตถุโบราณที่หลวงปู่คำไหล ปริสุทฺโธ ได้รวบรวมไว้  โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ   พระองค์เจ้าโสมสวลี   กรมหมื่นสุทธานารีนาถ   (ขณะนั้นพระอิสริยยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ)  ได้เสด็จประกอบพิธีเปิดอาคาร  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔                                                                          .   
ปูชนียวัตถุ มี
               - พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัยประทับภายในเรือนแก้ว (พระพุทธชินราชจำลอง)  ขนาดหน้าตัก  กว้าง  ๖๑ นิ้ว สูง ๑๑๗  นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
               - พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๙ นิ้ว  สูง  ๘๗  นิ้ว      สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑
               - พระพุทธรูปปางมารวิชัย  (หลวงพ่อสมปรารถนา)  ขนาดหน้าตัก กว้าง  ๗๙ นิ้ว   สูง ๑๒๒  นิ้ว  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓   ประดิษฐานอยู่ด้านข้างพระธาตุเจดีย์ศรีชมภูสถิย์ทางด้านทิศเหนือ 
               - พระธาตุเจดีย์ศรีชมภูสถิตย์  ลักษณะรูปทรง ๘ เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานกว้างประมาณ  ๑๓  เมตร สูง  ๓๗  เมตร  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่ออิฐถือปูน ฉาบฝาผนัง  การเริ่มก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ โดยได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ประทานพระบรมสารีริกธาตุ  เพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุเจดีย์ดังกล่าว  เมื่อวันที่  ๒ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ ในโอกาสที่หลวงปู่คำไหล   ปริสุทฺโธ  อายุครบ  ๘๐ ปี   ได้ประกอบพิธีเททองยอดฉัตร  เมื่อวันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ประทานนามพระธาตุเจดีย์ ว่า “พระธาตุเจดีย์ศรีชมภูสถิตย์"                                                                                                 
                 - รูปเหมือนหลวงปู่ไขคำ   ธมฺมทินฺโน)   อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีชมภู                                
                 - รูปเหมือนพระครูพิพัฒน์สิริคุณ  (หลวงปูคำไหล   ปริสุทฺโธ)   เจ้าอาวาสวัดศรีชมภู           
               วัดศรีชมภู  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๘    ปัจจุบัน  มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา จำนวน ๗๒ รูป พระภิกษุ ๑๒ รูป  สามเณร ๖๐ รูป   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕  เมตร  ยาว  ๕๐ เมตร
การศึกษา    -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  (สำนักศาสนศึกษา)             เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.๒๕๓๖
                  -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี   (สำนักศาสนศึกษา)             เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.๒๕๔๒
                  -  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา                               เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.๒๕๓๖
                  -  มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด                                             เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.๒๕๓๗  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
                  - ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                    เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ 
                  - หน่วยเผยแผ่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา                   จัดตั้งเมื่อ  พ.ศ.๒๕๖๔           
ได้รับรางวัล. - ได้รับประกาศเกียรติคุณวัดอุทยานการศึกษาภายในวัด   เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑                      
                  - ได้รับโล่วัดพัฒนาตัวอย่าง  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕                                                     
                  - ได้รับประทาน โล่ พัด  ย่าม  วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘              
การบริหารและการปกครอง
               - ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   ดังนี้
                             ๑. พระอธิการบุผา     กนฺตวโร                      พ.ศ.๒๔๗๒ – ๒๔๗๕            
                             ๒. พระอธิการจันทร์   กิตฺติสาโร                    พ.ศ.๒๔๗๕ – ๒๔๗๙            
                             ๓. พระอธิการอุ่น      ธมฺมวิโร                       พ.ศ.๒๔๗๙ – ๒๔๘๑            
                             ๔. พระอธิการไทย     โสภโณ                      พ.ศ.๒๔๘๑ – ๒๔๘๒            
                             ๕. พระอธิการเครื่อง  ปญฺญาวโร                   พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๔๘๕            
                             ๖.  พระอธิการไทร   อตฺตธมฺโม                    พ.ศ.๒๔๘๕ – ๒๔๘๗            
                             ๗. พระอธิการเคน  ปภสฺสโร                        พ.ศ.๒๔๘๗ – ๒๔๙๐            
                             ๘. พระอธิการไขคำ  ธมฺมทินฺโน                   พ.ศ.๒๔๙๐ – ๒๕๐๖            
                             ๙. พระครูพิพัฒน์สิริคุณ (คำไหล ปริสุทฺโธ)     พ.ศ.๒๕๑๗ -  ปัจจุบัน    (รักษาการแทนเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๑๖)   
การได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙
                 - เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑ ไตร น้ำสรงพร้อมพุ่มดอกบัว จำนวน ๑ พาน เพื่อถวายแด่พระครูพิพัฒน์สิริคุณ (หลวงปู่คำไหล ปริสุทฺโธ) เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๗๕ปี
                 - เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์เพื่อเชิญไปจุดเทียนชัย ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี และเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
                 - เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑ ไตร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็นพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                 - เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้นายวงศ์วิทย์ วิจารณรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ประชุมสงฆ์วัดศรีชมภู
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐
                 - เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร และน้ำสรง จำนวน ๑ ไตร   เพื่อถวายแด่พระครูพิพัฒน์สิริคุณ (หลวงปู่คำไหล ปริสุทฺโธ) เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี
                 - เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร  จำนวน ๑ ไตร  น้ำสรงพร้อมพุ่มดอกบัว จำนวน ๑ พาน เพื่อถวายแด่พระครูพิพัฒน์สิริคุณ (หลวงปู่คำไหล ปริสุทฺโธ) เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
                  - เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑ ไตร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
                  - เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑ ไตร น้ำสรงพร้อมพุ่มดอกบัว จำนวน ๑  พาน เพื่อถวายแด่พระครูพิพัฒน์สิริคุณ (หลวงปู่คำไหล ปริสุทฺโธ) เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
                 - เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๙  ประทานผ้าพระกฐินให้นางฉัตร์วไลย จำลองรัตน์ อัญเชิญไปถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีชมภู
                 - เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ประทานผ้าพระกฐินให้นางฉัตร์วไล จำลองรัตน์ อัญเชิญไปถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีชมภู
                 - เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ประทานผ้าพระกฐินให้นางฉัตร์วไล จำลองรัตน์ อัญเชิญไปถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีชมภู
                 - เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประทานผ้าพระกฐินให้คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ อัญเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีชมภู
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
                - เมื่อวันที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๕๒ ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบรรจุพระธาตุเจดีย์ ณ วัดศรีชมภู
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
               - เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ทรงประทานนามพระธาตุเจดีย์ว่า "พระธาตุเจตีย์ศรีชมภูสถิตย์"
การเสด็จวัดศรีชมภู
                - วันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมภู
                 - วันศุกร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีชมภู
                 - วันจันทร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญพระครูพิพัฒน์สิริคุณ (คำไหล ปริสุทฺโธ) รุ่น เปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ และฉลองอายุวัฒนมงคล ๖ รอบ ๗๒ ปี
                 - วันพุธ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีชมภู
                 - วันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่คำไหล ปริสุทฺโธ เนื่องในโอกาสอายุ ๗๗ ปี และถวายผ้าป่ามหากุศลเพื่อสร้างพระธาตุเจดีย์วัดศรีชมภู
                 - วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ พระเจ้าหลายเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จถวายผ้าพระกฐิน พุทธาภิเษก และเททองหล่อพระพุทธสุวรรณมงคล ณ วัดศรีชมภู
                 - วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีชมภู

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูพิพัฒน์สิริคุณ ปริสุทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-12-2565

พระครูสุตเจติยานุการ วรวิชฺโช

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2566

พระจรัสชัย ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-12-2565

พระเตียง เขมโก

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-07-2565

พระทรงเดช เตชธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระเสถียร โชติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2567

พระอาลาน อตฺตทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-07-2565

พระศุรมากร ปภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระจีรศักดิ์ จิรวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 22-11-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-11-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานประจำอ...

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

เปิดดู 81 ครั้ง

พระธาตุเจดีศรีช...

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น