สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีสว่าง

รหัสวัด
04481006002

ชื่อวัด
วัดศรีสว่าง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2258

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 26 เดือน มิถุนายน ปี 2538

ที่อยู่
บ้านกลางจาน

เลขที่
152

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
โพนจาน-บ้านค้อ

แขวง / ตำบล
โพนจาน

เขต / อำเภอ
โพนสวรรค์

จังหวัด
นครพนม

ไปรษณีย์
48190

เนื้อที่
6 ไร่ - งาน 10 ตารางวา

มือถือ
0959201329 0898631779

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นศูนย์การเรียน
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 337

ปรับปรุงล่าสุด : 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 13:46:49

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูบวรธรรโมภาส ฐานุตฺตโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระครูประกาศสุตคุณ สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระธาตุเจดีย์ศร...

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

เปิดดู 103 ครั้ง

พระพุทธเมตตาสุม...

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

เปิดดู 86 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

จักรวาล ในพระพุ...

ข้อมูลเมื่อ 03-08-2565

เปิดดู 86 ครั้ง

ระลึกชาติได้ที่...

ข้อมูลเมื่อ 01-08-2565

เปิดดู 86 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรมคำคม

ข้อมูลเมื่อ : 10-08-2565

เปิดดู 245 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น