สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code สระพังทอง

รหัสวัด
04480115001

ชื่อวัด
สระพังทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2478

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน ธันวาคม

ที่อยู่
วัดสระพังทอง

เลขที่
84

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โพธิ์ตาก

เขต / อำเภอ
เมืองนครพนม

จังหวัด
นครพนม

ไปรษณีย์
48000

เนื้อที่
7 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา

มือถือ
0813807476

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 97

ปรับปรุงล่าสุด : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 09:48:22

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสระพังทองตั้งอยู่เลขที่ 84 หมู่บ้านสุขเกษมหมู่ 7 ตำบลโพธิ์ตากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสังกัดมหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวาอานาเขตทิศเหนือประมาณ 2 เส้นทิศใต้ประมาณ 1 เส้น 15 วา ทิศตะวันออกประมาณ 3 เส้นทิศตะวันตกประมาณ 3 เส้นอาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญกว้าง13เมตรยาว 21เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นอาคารไม้ ต่อมาอาคารไม้ได้ชำรุดเสียหายจึงได้มาสร้างศาลาการเปรียญที่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อ พ.ศ. 2558, กุฏิมีจำนวน5หลัง หลังเป็นอาคารไม้ 3 หลังเป็นอาคารปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลังเป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก 1 หลังวัดสระพังทองตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปที่ 1 พระสายทองรูปที่ 2 พระขุนศรียาคานพระรูปที่ 3 พระบุญทันรูปที่ 4 พระสีรูปที่ 5 พระปัดดี พันธุรัตน์ รูปที่ 6 พระถ่อน สุวโจ ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ถึง 2537 รูปที่ 7 พระคอนศรี กนฺตวีโร ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 รูปที่ 8 พระครูพิพิธโพธิธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2547 มาจนถึงปัจจุบัน 

รายการพระ

พระครูพิพิธโพธิธรรม โซติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น