สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code หนองสะโน

รหัสวัด
04480507006

ชื่อวัด
หนองสะโน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน กันยายน ปี 2553

ที่อยู่
วัดหนองสะโน บ้านหนองสะโน

เลขที่
43

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนนางหงส์

เขต / อำเภอ
ธาตุพนม

จังหวัด
นครพนม

ไปรษณีย์
48110

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0854551555

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 26

ปรับปรุงล่าสุด : 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 16:26:33

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองสะโน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 43 หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสะโนตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2565) มีเจ้าอาวาส คือ พระครูสุตวรวฒน์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลดอนนางหงส์เขต 1 โดยมี พระประวิทย์ ธมฺมวโร (พระลูกวัด) ตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนนางหส์เขต 1 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุตวรวัฒน์ วราโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระประวิทย์ ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระเกรียงไกร ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

พระสหายราษฐ์ จินฺตามโย

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระจักราฒิ ฐิตฺสาสโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

พระเอกณรงค์ ลาภสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

บุญประเพณี สลาก...

วันที่จัดงาน : 10-09-2565

เปิดดู 3 ครั้ง

บุญข้าวประดับดิ...

วันที่จัดงาน : 25-08-2565

เปิดดู 8 ครั้ง

ทำบุญใจกลางบ้าน

วันที่จัดงาน : 25-06-2565

เปิดดู 7 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

การทำบุญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

เปิดดู 9 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด