สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9034 รูป
สามเณร
796 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9872 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7562 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วาปีรัตนาราม

รหัสวัด
63133100002

ชื่อวัด
วาปีรัตนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม ปี 2563

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดวาปีรัตนาราม

เลขที่
143

หมู่ที่
11

ซอย
-

ถนน
บ้านหนองกูด

แขวง / ตำบล
กำแพง

เขต / อำเภอ
อุทุมพรพิสัย

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33120

เนื้อที่
7 ไร่ - งาน 98 ตารางวา

Line
0850263092

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0850263092

โทรศัพท์
0820263092

Fax
-

อีเมล์
tong-yord@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จำนวนเข้าดู : 61

ปรับปรุงล่าสุด : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 22:46:42

ข้อมูลเมื่อ : 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 21:04:23

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดวาปีรัตนาราม
          เริ่มแรกก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ชาวบ้านเรียกว่า “สำนักสงฆ์บ้านหนองกูด” ตั้งตามชื่อหนองน้ำ ซึ่งมีผักชื่อว่า “ผักกูด” เกิดขึ้นบริเวณรอบหนองน้ำ อยู่ทางทิศตะวันออกของวัดปัจจุบันถมดินสร้างบ้านเอื้ออาทรอำเภออุทุมพรพิสัย มีพระสงฆ์จำพรรษาตามลำดับ ดังนี้
          ๑.พระครูวิเวกธรรมาจารย์ หรือหลวงปู่ลอด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ใน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒ (๑ พรรษา)
          ๒. หลวงตาใจ    พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๙ (๗ พรรษา)
          ๓. หลวงตาเผือ   พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๑ (๒ พรรษา)
          ๔. พระครูโสภิตธรรมภาณ  พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๐ (๔ พรรษา)
          ๕. พระครูสุพจน์ปัญญาภรณ์ ฝ่ายธรรมยุติ  พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑(๔ พรรษา)
          ๖. พระครูสมุห์ทองเลื่อน  โชติปญฺโญ        จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
          มีเนื้อที่ทั้งหมด ๗ ไร่ ๙๘ ตารางวา เริ่มแรกได้สร้างกุฎี ๑ หลัง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ บนเนื้อที่สาธารณะประโยชน์ ๒ ไร่เศษ โดยมีหลวงปู่ลอด วัดล้านขวดเป็นผู้มาจำพรรษานั่งวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๑ พรรษา ต่อมาหลวงตาใจ จำพรรษาที่วัดแห่งนี้ ๗ พรรษา ท่านได้ย้ายไปอยู่วัดประชานิมิต ในเมืองอุทุมพรพิสัย หลวงตาเผือเป็นผู้ติดตามหลวงตาใจ อยู่ต่อจนถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ และได้ย้ายตามหลวงตาใจไปอยู่ในเมือง หลวงปู่โส(พระครูโสภิตธรรมภาณ) เห็นว่าเป็นที่สงบเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานท่านจึงย้ายออกจากวัดประชานิมิตมาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์บ้านหนองกูด พ.ศ. ๒๕๕๓๗ - ๒๕๔๐ เมื่อชราภาพท่านถึงแก่กรรมโดยลำดับ ต่อมาคือ พระครูสุพจน์ปัญญาภรณ์ ตำแหน่งในขณะนั้นเป็นเจ้าคณะตำบลหัวช้าง คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ ชาวบ้านได้ไปนิมนต์มาจำพรรษา พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่ตำบลหัวช้างตามตำแหน่งงานคณะสงฆ์ จึงบอกกล่าวฝากวัดให้พระครูสมุห์ทองเลื่อน โชติปญฺโญ เป็นผู้ดูแลสานต่อตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (134.02 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (5.5 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (179.29 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสมุห์ทองเลื่อน โชติปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระครูใบฎีกาแพนษณุ อนุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระอุดมศักดิ์ กนฺตจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

พระสุพัฒน์ ภทฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระประสิทธิ์ สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระพงษ์พันธ์ จิรราโภ

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

ส.ณ.ถิรวิทย์ ดาน้อย

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

ส.ณ.กวิน ท้าวมะลิ ท้าวมะลิ

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

ส.ณ.ชลธิศ แจ้งตระกูล แจ้งตระกูล

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

ส.ณ.ธนภัทธ์ แจ้งตระกูล

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมทำบุญสู่ขวัญข้าวเปลือกประจำปี 2566

ข้อมูลเมื่อ : 07-12-2565

เปิดดู 204 ครั้ง

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทาน

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

เปิดดู 92 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น