สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสามัคคีธรรม

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดสามัคคีธรรม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
สำนักสงฆ์

วันตั้งวัด
วันที่ 12 เดือน มกราคม ปี 2559

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านโนนยาง

เลขที่
46

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โนนยาง

เขต / อำเภอ
หนองสูง

จังหวัด
มุกดาหาร

ไปรษณีย์
49160

เนื้อที่
10 ไร่ - งาน 52 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

จำนวนเข้าดู : 495

ปรับปรุงล่าสุด : 2 มกราคม พ.ศ. 2566 11:49:27

ข้อมูลเมื่อ : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 10:43:19

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสามัคคีธรรม
 รหัสวัด ๐๔๔๙๐๗๐๒๐๐๕ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัด มุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๐ งาน ๕๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๕๕๙ น.ส. ๓ เลขที่   ๒๒๐ (โฉนดเก็บไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
อาณาเขต         ทิศเหนือ                      จดห้วยบังอี่
ทิศใต้                           จดทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๒
ทิศตะวันออก               จดทางสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันตก                 จดทางสาธารณประโยชน์
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
ก่อสร้างศาลาหอบูรพาจารย์สร้างวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร กำลังก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก(ยังไม่แล้วเสร็จ)  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สิ้นงบ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำพิธีฉลองศาลาการเปรียญปี ๒๕๖๐
กุฏิสงฆ์จำนวน ๕ หลัง
นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้
หอกลอง ระฆัง จำนวน ๑ หลัง สร้างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เสร็จ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๖๗๙,๙๕๙ บาทถ้วน  โรงครัว จำนวน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ จำนวน ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุมี
พระพุทธมงคลสิริมุกดาหาร พระประธานประจำอุโบสถ ปางนาคปรก
ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๓.๘๑ เมตร หล่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่วัดสามัคคีธรรม จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน อัญเชิญขึ้นอุโบสถ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัย .
ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๑.๘๑ เมตร
ปูชนียวัตถุอื่นๆ ประดิษฐานศาลาหลวงพ่อโต
 รูปหล่อลอยองค์พระสีวลีเถระ ๑๙ องค์ และบูรพาจารย์  ๑๑ องค์ หลวงพ่อเพิ่ม  หลวงพ่อรวย  หลวงพ่อเงิน  หลวงพ่อทอง  หลวงพ่อสด  หลวงพ่อชอบ  หลวงพ่อเจริญ  หลวงพ่อจง  หลวงปู่มั่น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) หลวงปู่เล็ก ปุญญธโร รอยพระพุทธบาทจำลอง องค์ปู่พญาสิริปญจนาคราช ขนาดความยาว ๘๗ เมตร พญาเต่าเลือนโพธิสัตว์  ท้าวเวสสุวรรณ ๒ องค์  ประดิษฐานหน้าประตูโขง รูปปูนปั้นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกกรกิริยา ใต้ต้นโพธิ์
ประวัติความเป็นมา
วัด สามัคคีธรรม ประกาศตั้งวัด เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะแม
วัดสามัคคีธรรมนั้นเริ่มแรกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ โดยการนำของหลวงตาแกก
สุภโร เจ้าอาวาสวัดพิจิตรสังฆารามและนายกอ อาจวิชัย ผู้ใหญ่บ้านโนนยางหมู่ที่ ๔ ในสมัยนั้น ได้ชักชวนชาวบ้านโนนยาง(หนองโอน้อย)สร้างวัดขึ้นอีก ๑ วัด อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านติดกับห้วยบังอี่ ชาวบ้านโนนยาง(หนองโอน้อย)ในสมัยนั้นเรียกวัดน้อยหรือวัดน้ำบ่อจั่นหรือวัดบ้านดอนเป็นป่าช้าที่ทิ้งศพทารกแรกเกิด ต่อมาหลวงตาแกก สุภโร และนายกอ อาจวิชัย ได้ชักชวนชาวบ้านสร้างเสนาสนะขึ้นมีศาลาการเปรียญและกุฎีเป็นต้นโดยมีหลวงพ่อรสคำ สุจิตโต เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์รูปแรกต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ ได้แยกการปกครอง หมู่ที่ ๔ ออกเป็น ๒ หมู่บ้านแยกเป็นหมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองสูง อำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนมในสมัยนั้นเดิมขึ้นการปกครองของอำเภอ คำชะอี ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๒๕ ได้แยกการปกครองออกจากจังหวัดนครพนม และเป็นอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จนถึงปัจจุบัน ตำบลโนนยางปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอหนองสูง มีหมู่บ้านจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านโนนยาง หมู่ ๒ บ้านโนนยาง หมู่ ๓ บ้านหนองโอ หมู่ ๔ บ้านงิ้ว หมู่ ๕ บ้านคำพอก หมู่ ๖ บ้านวังนอง หมู่ ๗ บ้านเหล่ากว้าง หมู่ ๘ บ้านหนองโอ หมู่ ๙ บ้านงิ้ว หมู่ ๑๐ บ้านคำพอกและชาวบ้านได้คัดเลือกให้ทางราชการได้แต่งตั้งนายนวม พันผิว เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่ที่ ๑๗ เมื่อพ.ศ.๒๕๑๕ ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ชักชวนกันตัดถนนหนทางภายในหมู่บ้านดังที่เราได้ใช้อยู่ทุกวันนี้  เจ้าของที่ดินและชาวบ้านที่มีศรัทธาได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นในที่ดินของนายวัดไชย ปัททุมและนายเกี้ยน น้อยทรง และนายใบ น้อยทรง (เสียชีวิตแล้ว) นางแสงทอง น้อยทรง ภรรยา ทั้งสามท่านนี้ได้พร้อมใจกันถวายที่ดินเพื่อให้สร้างเป็นวัดตามความตั้งใจเริ่มก่อสร้างที่พักสงฆ์เรื่อยมา จนมาถึงปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ พระมหาวิชญ์พล ปทุโม (ปัททุม) เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์  ได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดในปีเดียวกันทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้อนุญาตให้ตั้งวัด ซึ่งมีพระมหาวิชญ์พล ปทุโม เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสและดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดปัจจุบันมีพระจำพรรษาอยู่ ๑๐ รูปด้วยกัน มีกุฏิ ศาลาการเปรียญหลังใหม่ที่สร้างขึ้นแทนหลังเก่า ห้องสุขา กุฏิพระกรรมฐาน
ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ย้ายหอหลวงพ่อโตมาไว้หน้าวัดและได้ชักชวนชาวบ้านสร้างศาลาหอหลวงพ่อโตขนาดกว้าง ๔ คูณ ๔ เมตร สิ้นงบ ๑๒,๐๐๐ บาทถ้วน ต่อมาปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ชักชวนญาติโยมชาวบ้านดำเนินการก่อสร้างกุฏิสงฆ์รับรองขึ้นมา ๑ หลัง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว จำนวน ๖ ห้อง  สิ้นงบ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน ตลอดถึงมีเจ้าภาพ คือนายทวี โสภากุล นางสาวบานเย็น น้อยทรง พร้อมครอบครัวและชาวบ้านโนนยางได้ร่วมกันสร้างหอระฆัง ถวาย ขนาด ๓ ชั้น ใช้เวลา ๗ เดือน เริ่มสร้าง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้วเสร็จ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  สิ้นงบ ๖๗๙,๙๕๙ บาท เมื่อพระราชปริยัติเวที (ปัจจุบันพระธรรมวชิราจารย์) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้ทราบข่าว ได้ถวายระฆังทองเหลืองมา จำนวน ๔ ลูก  ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พระมหาวิชญ์พล ปทุโมได้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส รับใบตราตั้งที่ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ โดยมีพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานมอบใบตราตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พระมหาวิชญ์พล ปทุโม (ปัททุม) ได้เดินทางลงกรุงเทพมหานครไปกราบลาเจ้าอาวาสพระราชปริยัติเวที และพระสงฆ์ สามเณรวัดสุวรรณาราม ที่เคยพำนักศึกษาอยู่และอุปัฏฐากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ จนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  มรณภาพปี ๒๕๕๓ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กราบลาหลวงพ่อพระศาสดาพระประธานประจำพระอุโบสถวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร กราบลารูปหล่อลอยองค์เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒนมหาเถร ) พระอุปัชฌาย์ ในครั้งนี้มีพระราชปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามได้เดินทางมาร่วมพิธีส่งเจ้าอาวาสใหม่และทำบุญถวายผ้าป่าที่วัดสามัคคีธรรมด้วย  วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าคณะตำบลโนนยาง-ภูวง  วันที่ ๑ มกราคม  ๒๕๖๐  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลโนนยาง-ภูวง และมีเจ้าภาพสร้างกุฎิถวาย ๓ หลัง ชื่อกุฎิ ๘๒ ปี เสริมศักดิ์ รังกุพันธุ์ สร้าง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เสร็จ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สิ้นงบ ๔๙๙,๙๙๙ บาท และพาพระสงฆ์สามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ใหญ่บ้านร่วมกันก่อสร้างรอยพระพุทธบาทจำลอง ขึ้นบริเวณบ่อน้ำทิพย์บ่อจั่นหลังวัดติดห้วยบังอี่ ดำเนินการอยู่ ๒ ปีจึงแล้วเสร็จและบันใดทางลง สิ้นงบ ๑๕๐,๐๐๐ บาทถ้วน  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภท สามัญ  และได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขึ้นมา ๑ หลัง (ขณะนี้อุโบสถยังดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ)ในขณะเดียวกันได้ก่อสร้างองค์ปู่พญาสิริปญจนาคราช ขนาดความยาว ๘๗ เมตร มีผู้ใหญ่บ้านอุบาสกอุบาสิกามาช่วยกันปั้น ๒ ปี จึงแล้วเสร็จ สิ้นงบ ๒๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน และปรับภูมิทัศน์หลังวัดด้วยการถมดิน ๔๐๐ กว่าคันรถ  ต่อมาวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ พระมหาวิชญ์พล ปทุโม ได้ชักชวนชาวบ้านเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าไปในที่พักสงฆ์ป่าทรงธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายพระประไมค์
ขนฺตญาโม อดีตหัวหน้าที่พักสงฆ์ จำนวน ๕๙ คิว ๑๐๘ เมตร สิ้นงบ ๑๒๐,๓๗๕ บาทถ้วน 
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ พระมหาวิชญ์พล ปทุโม ได้ชักชวนญาติโยมบูรณะเมรุที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา สิ้นงบประมาณ ๑๕๔,๖๕๙    บาท (เมรุสร้างเสร็จปี๒๕๕๑ สิ้นงบ ๗๕๐,๐๐๐ บาท )
ปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ชักชวนชาวบ้านก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขา ๑๒ ห้อง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ สิ้นงบ ๓๐๓,๖๖๒ บาท สร้างแท่งน้ำประปาขนาดความจุ ๔,๐๐๐ ลิตร สูง ๑๒ เมตร สิ้นงบจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ประชุมชาวบ้านลงประชามติขอหม้อแปลงไฟฟ้า การไฟฟ้ามาติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (๒ ต.ค.๖๔ ปล่อยกระแสไฟฟ้า) หมู่ ๑ ขนาด ๓๐ กิโลวัตต์
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้นำพาญาติโยมสร้างห้องอบสมุนไร ๒ ห้อง สิ้นงบ ๑๒๕,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ได้นำพาญาติโยมสร้างรูปหล่อลอยองค์พระสีวลีเถระ จำนวน ๑๙ องค์ สิ้นงบ ๑๓๗,๓๓๗ บาทถ้วน
        วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ พระมหาวิชญ์พล ปทุโม และพระบุญเพ็ง อติธมฺโม ได้ชักชวนชาวบ้านโนนยางและผู้มีจิตศรัทธาสร้างศาลาหอฉันและโรงครัวขึ้นมา ๑ หลังที่พักสงฆ์ป่าทรงธรรม สิ้นงบประมาณ ๒๒๙,๘๒๐ บาท
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการหาช่างมาเจาะบ่อบาดาลที่พักสงฆ์ป่าทรงธรรม  มีคุณครูทิพย์ศิริ นันทศิริ เจ้าภาพ ๑๐,๐๐๐ บาท สิ้นงบ ๒๙,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการว่าจ้างช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล ๒ บ่อ บริเวณสวนยางวัดสามัคคีธรรม ๑ บ่อ และที่พักสงฆ์ป่าทรงธรรมอีก ๑ บ่อ จนแล้วเสร็จได้ปล่อยน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้บริโภคและอุปโภค สิ้นงบ ๒๕๐,๗๒๐ บาท
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ชักชวนญาติโยมหล่อท้าวเวสสุวรรณ ๒ องค์ ประดิษฐานหน้าประตูโขง และทำพิธีเบิกเนตรวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สิ้นงบ ๗๕,๗๙๓.๙๙ บาท
 
*ลำดับหัวหน้าที่พักสงฆ์สามัคคีธรรม*
ปีพ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๒๕พระไมค์ ขนฺตญาโม(ปัจจุบันอยู่ที่พักสงฆ์ป่าช้าทรงธรรมและมรณภาพ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ อายุ ๗๕ พรรษา ๔๘  )
ปีพ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๖พระดาวทอง เตชธมฺโม ภูมิลำเนาเดิม จ.อำนาจเจริญ(ปัจจุบันเป็นพระครูโพธิกิจจานุยุต เป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาหยาด)ได้ชักชวนชาวบ้านสร้างกำแพงวัดและซุ้มประตูโขงแล้วเสร็จปี พ.ศ.๒๕๓๘
ปี๒๕๓๖ถึงปี๒๕๔๖ พระอุดมชัย ฐิตธมฺโม เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ ได้พาญาติโยมสร้างศาลาการเปรียญจนแล้วเสร็จปี ๒๕๕๐ (มรณภาพ ๑๙ ก.ค.๒๕๖๔ อายุ ๖๙ ปี ๒๙ พรรษา ๑ เดือน ๖ วัน)
ปีพ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๖ มีพระประหยัด ปภาโส ปัจจุบัน ภูมิลำเนาเดิม บ.คอกควาย อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
ปีพ.ศ.๒๕๕๗ มีพระมหาวิชญ์พล ปทุโม (ปัททุม) ภูมิลำเนาเดิม บ.โนนยาง หมู่ ๑ ต.โนนยาง
อ.หนองสูง จงมุกดาหาร เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์สามัคคีธรรม.
 การบริหารและการปกครอง
ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
รูปที่ ๑ พระมหาวิชญ์พล ปทุโม (ปัททุม)  พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน
เป็นเจ้าคณะตำบลโนยาง-ภูวง ปี ๒๕๖๐ รูปที่ ๔
เป็นพระอุปัชฌาย์ ปี ๒๕๖๑ รูปแรกของตำบลโนนยาง-ภูวง
เป็นรักษาการเลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองสูง ๒๕๖๔
เป็นรองเจ้าคณะอำเภอหนองสูง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ รับ ๒๔ธันวาคม ๒๕๖๕ 


 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ใบอนุญาตสร้างวัดด้านหลัง (121.42 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : ใบประกาศตั้งวัด ๑๒ ม.ค.๒๕๕๙ (2.18 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาวิชญ์พล ปทุโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

พระประหยัด ปภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระสละ อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2565

พระกิตติชัย กิตฺติชโย

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2565

พระกฤษดา ฐิตปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2565

พระภักดี จนฺทรํสี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2565

พระทองคำ ชาคโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2565

พระณัคฤทธิ์ สุพจฺโจ

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2565

พระบุญจันทร์ อภิปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

รับตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอหนองสูง

ข้อมูลเมื่อ : 02-01-2566

เปิดดู 124 ครั้ง

วันปวารณาเข้าพรรษา

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

เปิดดู 98 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันพระ

วันที่จัดงาน : 05-07-2564

เปิดดู 66 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

รูปปั้นหล่อองค์...

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู 105 ครั้ง

หอรูบหล่อบูรพาจ...

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

พระพุทธมงคลสิริ...

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู 70 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

อ.สมภพ โชิติปญโ...

ข้อมูลเมื่อ 30-06-2565

เปิดดู 105 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อคิด

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

เปิดดู 358 ครั้ง

อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู 115 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสามัคคีธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น