สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5383 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5832 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9077 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9918 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7606 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดปราสาทใต้

รหัสวัด
04330510001

ชื่อวัด
วัดปราสาทใต้

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2486

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน มีนาคม ปี 2525

ที่อยู่
บ้านปราสาท

เลขที่
117

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ห้วยใต้

เขต / อำเภอ
ขุขันธ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33140

เนื้อที่
8 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา

มือถือ
0615252964

จำนวนเข้าดู : 19

ปรับปรุงล่าสุด : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 20:56:29

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัด            ปราสาทใต้           ตั้งวัดเมื่อวันที่     16    เดือน  กุมภาพัน พ.ศ.   2486   
วัดปราสาทใต้นั้น ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งมาก่อน เพราะเป็นวัดที่สร้างมานานปี และได้ตั้งชื่อว่า วัดปราสาท เพราะตั้งอยู่ในหมู่บเน ชื่อว่า บ้านปราสาท อนึ่ง บ้านปราสาทนี้ ตามคำบอกเล่า ต่อๆกันมาว่า พื้นที่ตรงนี้แต่เดิมคนโบราณ ยุกสมัยขอมเรืองอำนาจ ได้ขุดดินมาถมให้สูงเพื่อจะสร้างปราสาทขึ้น แต่ไม่รู้เพราะสาเหตุใด เมื่อถมที่เสร็จแล้งจึงไม่สร้างปราสาทขึ้น แล้วก็ปลอยที่จุดนี้ให้รกร้างว่างเปล่า แล้วต่อมาประชาชนได้มาจับจองเป็นที่พักอาสัยและที่ทำมาหากิน แล้วได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นว่าบ้านปราสาท ดังกล่าวและได้มีวัดขั้นในสมัยนั้นชื่อว่า วัดปราสาท ต่อมาได้เพิ่มคำต่อท้ายวัด ว่า วัดปราสาทใต้ เพราะในอำเภอขุขันธ์มีชื่อวัดปราสาทหลายวัด อีกอย่างวัดปราสาทใต้ ตั้งอยู่ในทิศใต้ของอำเภอขุขันธ์ จึงมีชื่อวัดนี้ขึ้นดังที่กล่าว

รายการพระ

พระสวรรค์ สวุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระครูสถิตโสตถิธรรม ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระภูริทัต ภูริทตฺตเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระสมคิด ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระธนาธิป ธนปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระมนัสวี มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระประสิทธิ์ ปริสุทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระวินัย วิมโล

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระศรเพชร สทฺธาธิโก

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น