สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5383 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5832 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9077 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9918 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7606 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดปราสาทศรี

รหัสวัด
04330802004

ชื่อวัด
วัดปราสาทศรี

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2480

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563

ที่อยู่
บ้านหนองบัวเรณ

เลขที่
189

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
ขุนหาญ - สำโรงเกียรติ

แขวง / ตำบล
บักดอง

เขต / อำเภอ
ขุนหาญ

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33150

เนื้อที่
8 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา

Line
0870153764

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0870153764

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 23

ปรับปรุงล่าสุด : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 10:43:46

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดปราสาทศรี  ตั้งวัดเมื่อก่อน พ.ศ. 2480 แต่เดิมตั้งอยู่ทางทิศใต้กับที่ตั้งของหมู่บ้านหนองบัวเรณ  ภายใต้การนำของหลวงพ่อสิทธิ์  ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลบักดอง  และเป็นเจ้าอาวาสวัดตาปรกในสมัยนั้น  ท่านได้นำพาชาวบ้านหนองบัวเรณและบ้านตำหนักไทร  ซึ่งนำโดยผู้ใหญ่มาก  บุญมา  ในสมัยนั้นสร้างอารามเพื่อเป็นที่เจริญศรัทธาและปฎิบัติกิจกรรมทางศาสนา และด้วยเหตุสถานที่นั้นเป็นที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำท่วมจึงทำให้วัดร้างเกือบ  10 ปี ทายกทายิกาชาวบ้านหนองบัวเรณได้ตัดสินใจย้ายสถานที่ตั้งวัดมาตั้งอยู่  สถานที่ปัจจุบัน  คือ  คุ้มโคกตาบัว  และที่ตั้งชื่อวัดให้พ้องกับปราสาทตำหนักไทร  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านตำหนักไทร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รวมกันก่อสร้างวัดมาด้วยกัน จึงตั้งชื่อวัด ปราสาทศรี จนถึงปัจจุบัน
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 27   เมตร ยาว 37  เมตร

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (2.61 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (7.51 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (3.83 mb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระอธิการไพสินธิ์ ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระหิต อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระประหยัด ยโสธโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สามีจิกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

เปิดดู 17 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาสนวุตถุ

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

เปิดดู 7 ครั้ง

พระพุทธศรีชัยมง...

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

เปิดดู 12 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น