สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8977 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9820 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7506 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดภูน้อยโคกกลาง

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดภูน้อยโคกกลาง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม ปี 2564

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านโคกกลาง

เลขที่
125

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โคกนาโก

เขต / อำเภอ
ป่าติ้ว

จังหวัด
ยโสธร

ไปรษณีย์
35150

เนื้อที่
14 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0986059700

จำนวนเข้าดู : 188

ปรับปรุงล่าสุด : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 12:39:17

ข้อมูลเมื่อ : 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 14:20:59

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ภูน้อยโคกกลาง  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒๕  บ้านโคกกลาง  หมู่ ๒  ตำบลโคกนาโก  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๔  ไร่  ๒ งาน ๘๘  ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ  ๔  เส้นจดทางสาธารณประโยชน์  ทิศใต้ประมาณ  ๔  เส้น  จดทางสาธารณประโยชน์  ทิศตะวันออกประมาณ  ๔  จดป่าอนุรักษ์  ทิศตะวันตกประมาณ  ๔  เส้น  จดทางสาธารณประโยชน์  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๕  เมตร  ยังไม่แล้วเสร็จ  ศาลาบำเพ็ญกุศล  กว้าง ๖  เมตร ยาว ๑๐  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฎีสงฆ์จำนวน  ๗  หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒  หลัง    เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง  ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางปฐมเทศนา  
ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑.๕๐ เมตร  สูง  ๒.๑๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระพุทธรูปลานหิน ปางมารวิชัยหน้าตัก ๔ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร   พระพุทธรูปลานธรรม ปางมารวิชัยหลวงพ่อทันใจ  หน้าตัก  ๒ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร
               วัดภูน้อยโคกกลาง  ตั้งเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เดิมเป็นที่พักสงฆ์มาหลายปี  เนื่องจากที่ดินตั้งวัดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ พ.ศ.๒๕๒๕ ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น แล้วอาราธนาพระสงฆ์มาอยู่จำพรรษาตลอดไม่เคยขาด และในระหว่างยังเป็นที่พักสงฆ์อยู่ก็ได้สร้างเสนาสนะขึ้นมากมาย และได้มีการขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด เป็นเวลาหลายปี  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส คือ พระอธิการถวิล  ธมมสโร          

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

ยังไม่มีข้อมูลพระ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระปรางค์ประทาน...

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

เปิดดู 45 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น