สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดกระหวัน

รหัสวัด
04330806007

ชื่อวัด
วัดกระหวัน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2524

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 04 เดือน ธันวาคม ปี 2558

ที่อยู่
บ้านกระหวัน

เลขที่
164

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
กระหวัน

เขต / อำเภอ
ขุนหาญ

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33150

เนื้อที่
8 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา

Line
087-876-3667

Facebook
คลิกดู

มือถือ
087-876-3667

โทรศัพท์
087-876-3667

จำนวนเข้าดู : 150

ปรับปรุงล่าสุด : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:58:04

ข้อมูลเมื่อ : 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 09:07:52

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา
          วัดกระหวันเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ ณ บ้านกระหวัน เลขที่ 164 หมู่ 4 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
วัดกระหวัน สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2524 บนที่ดินของนายเดี๋ยว อุทา ถวายให้สร้าง มีเจ้าอาวาสมาแล้วหลายรูป แต่ไม่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
จนเมื่อปี พ.ศ.2544 จึงมีการแต่งตั้ง เจ้าอาวาสรูปแรกที่ถูกต้อง วัดกระหวันเป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน ชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างถาวรวัตถุ และร่วมกันทำบุญในวันสำคัญต่างๆ เรื่อยมา เป็นอย่างดี     ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 36 เมตร  มีที่ดินตั้งวัด 8 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา ทิศเหนือ จดที่นาชาวบ้าน นางศุกร์ เสาแก่น
ทิศใต้ จดถนนหมายเลข 2111 ติดที่นายอุด มากเหลือ ทิศตะวันตก จดที่นาชาวบ้านนายเด่น อุทา ทิศตะวันตก จดที่นาชาวบ้านนางสวิน สมปอง
ปัจจุบันมี พระมหาจำนงค์ สุมงฺคโล เปรียญธรรม 3 ประโยค เป็นเจ้าอาวาส
เสนาสนะ
1.กุฎิ   2.ศาลาปฏิบัติธรรม 3.ศาลาหอฉัน 4.ถังน้ำประปา 5.เมรุ 6.อุโบสถ
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (77.67 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (36.01 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาจำนงค์ สุมงฺคโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระเชื้อ สิริธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระสุริยา สุทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระออมสิน จิตฺตสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระทานิน นิปุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระเสียง กิตฺติญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระสวัสดิ์ วรสทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

สามเณรบุรินณ์เจณรา กงศรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานบุญหล่อพระพุทธรูป

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2565

เปิดดู 445 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

งานบุญหล่อพระพุทธรูป

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2565