สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ที่พักสงฆ์โยธาคำ พุทธานุสรณ์

รหัสวัด

ชื่อวัด
ที่พักสงฆ์โยธาคำ พุทธานุสรณ์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
ที่พักสงฆ์

วันตั้งวัด
วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม ปี 2562

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นาสีนวน

เขต / อำเภอ
เมืองมุกดาหาร

จังหวัด
มุกดาหาร

ไปรษณีย์
49000

เนื้อที่
9 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0610454577

จำนวนเข้าดู : 87

ปรับปรุงล่าสุด : 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 15:45:47

ข้อมูลเมื่อ : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 21:11:44

 
 
 
 

รายการพระ

พระอนุสรณ์ อติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระธรรมรัตน์ จนฺทวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระไชสิน สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระไฉน ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระจารุวัฒน์ มหาปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระประสงค์ ฐิตเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

สามเณรพุฒิพงศ์ ศรีหานาด

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

สามเณรธีรพัฒน์ บุญภา

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

สามเณรสุชาติ สัญลักษณ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

สามเณรณัฐชัย ผุยคำสิงห์

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น